Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Reportáž z aktivity projektu GECON: Studijní cesta do Geoparku Ralsko

Ve dnech 21.-23. 3. 2018 byl v Geoparku Ralsko zahájen česko-polský projekt GECON (GEology-COoperation-Network), jehož cílem je vznik a rozvoj přeshraniční kooperační sítě institucí zabývající se studiem, ochranou a prezentací geologického bohatství v česko-polském pohraničí, zvýšení intenzity spolupráce a vzájemná výměna zkušeností mezi institucemi. Jednání spolupracujících organizací se uskutečnilo v Hamru na Jezeře a součástí byla i studijní cesta zahrnující přilehlé lokality (Děvín, Schachtenstein, Široký kámen, Ostrovské vrchy, Stohánek, Dlouhý kámen).

W dniach 21.-23.3.2018 w Geoparku Ralsko został zainicjowany czesko-polski projekt GECON (GEology-COoperation-Network), którego głównym celem jest nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiększenie intensywności współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami. Spotkanie współpracujących organizacji odbyło się w miejscowości Hamr na Jezeře, a w jego trakcie odwiedzono pobliskie atrakcje (Děvín, Schachtenstein, Široký kámen, Ostrovské vrchy, Stohánek, Dlouhý kámen).

Počet fotografií: 16 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Úvodní projektový mítink spolupracujících partnerů v Hamru na Jezeře.

Wstępne spotkanie partnerów projektu w miejscowości Hamr na Jezeře.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - setkání s pracovníky DIAMO, a. s. nad tématem ukončení těžby uranu a sanace krajiny.

Wycieczka poznawcza - spotkanie z pracownikami DIAMO, a. s. pod hasłem zakończenia wydobycia uranu i rewitalizacji terenu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - setkání s pracovníky DIAMO, a. s. nad tématem ukončení těžby uranu a sanace krajiny.

Wycieczka poznawcza - spotkanie z pracownikami DIAMO, a. s. pod hasłem zakończenia wydobycia uranu i rewitalizacji terenu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - setkání s pracovníky DIAMO, a. s. nad tématem ukončení těžby uranu a sanace krajiny.

Wycieczka poznawcza - spotkanie z pracownikami DIAMO, a. s. pod hasłem zakończenia wydobycia uranu i rewitalizacji terenu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - Hamr na Jezeře.

Wycieczka poznawcza - Hamr na Jezeře.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - Geopark Ralsko.

Wycieczka poznawcza - Geopark Ralsko.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - Děvín.

Wycieczka poznawcza - Děvín.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - Děvín.

Wycieczka poznawcza - Děvín.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - štola Schächtenstein.

Wycieczka poznawcza - sztolnia Schächtenstein.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - paleontologická lokalita u Ostrovského vrchu.

Wycieczka poznawcza - stanowisko paleontologiczne Ostrovský vrch.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - paleontologická lokalita u Ostrovského vrchu.

Wycieczka poznawcza - stanowisko paleontologiczne Ostrovský vrch.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - Dlouhý kámen.

Wycieczka poznawcza - Dlouhý kámen.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - Dlouhý kámen.

Wycieczka poznawcza - Dlouhý kámen.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - Stohánek.

Wycieczka poznawcza - Stohánek.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta - Stohánek.

Wycieczka poznawcza - Stohánek.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pracovní setkání partnerů projektu GECON v Obecním úřadě Hamru na Jezeře.

Spotkanie partnerów projektu GECON w urzędzie gminy Hamr na Jezeře.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1