Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: GECON: Studijní cesta do Geoparku Przedgórze Sudeckie

V rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) se 13.-16. 6. 2018 uskutečnila v pořadí druhá studijní cesta, a to do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie. Geopark se nachází v Dolním Slezsku a láká především zajímavou geologickou stavbou a rozmanitostí hornin i minerálů. Oblast je známa rovněž svojí dlouhou historií těžby nerostných surovin, z níž se zachovala řada hornických a hutnických památek. Jedinečné jsou ale i památky kulturní, včetně území významných z hlediska ochrany přírody. Pro zástupce jednotlivých institucí, které se projektu účastní, byl připraven bohatý program odpovídající cílům projektu, kterými jsou vznik a rozvoj přeshraniční kooperační sítě institucí zabývajících se studiem, ochranou a prezentací geologického bohatství v česko-polském pohraničí, zvýšení intenzity spolupráce a vzájemná výměna zkušeností mezi institucemi.

GECON: Wycieczka poznawcza do Geoparku Przedgórze Sudeckie
W ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) w dniach 13-16.6.2018 odbyła się druga z kolei wycieczka poznawcza, do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie. Geopark znajduje się na Dolnym Śląsku, a jego główną atrakcją jest bogactwo geologiczne i ogromna rozmaitość skał i minerałów. Obszar znany jest również z długiej historii wydobycia surowców mineralnych, po którym pozostały liczne zabytki górnictwa i hutnictwa. Wyjątkowe są również zabytki kultury oraz ważne obszary ochrony przyrody. Dla przedstawicieli instytucji biorących udział w projekcie przygotowano bogaty program zgodny z celami projektu, którymi są nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiększenie intensywności współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami.

Počet fotografií: 39 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva obce Piława Górna s paní starostkou Zuzannou Bielawskou.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w miejscowości Piława Górna, spotkanie z panią burmistrz Zuzanną Bielawską.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva obce Piława Górna s paní starostkou Zuzannou Bielawskou.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w miejscowości Piława Górna, spotkanie z panią burmistrz Zuzanną Bielawską.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva obce Piława Górna s paní starostkou Zuzannou Bielawskou.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w miejscowości Piława Górna, spotkanie z panią burmistrz Zuzanną Bielawską.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva lomu Piława Górna.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie kamieniołomu Piława Górna.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva lomu Piława Górna.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie kamieniołomu Piława Górna.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Památníku neživé přírody Ruly ve Wlókach.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie pomnika przyrody nieożywionej Gnejsy we Włókach.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Památníku neživé přírody Ruly ve Włókach.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie pomnika przyrody nieożywionej Gnejsy we Włókach.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Jednání projektových partnerů.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Spotkanie partnerów projektu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva štoly Robert v Szklarech - důlního díla v současnosti využívaného pro turistické účely.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w sztolni Robert w Szklarach, służącej dziś do celów turystycznych.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva štoly Robert v Szklarech - důlního díla v současnosti využívaného pro turistické účely.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w sztolni Robert w Szklarach, służącej dziś do celów turystycznych.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva vrchu Gromnik, který je místním geostanovištěm s kulturním a archeologickým přesahem.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wejście na wzgórze Gromnik, stanowisko geologiczne, kulturowe i archeologiczne.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva vrchu Gromnik, který je místním geostanovištěm s kulturním a archeologickým přesahem.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wejście na wzgórze Gromnik, stanowisko geologiczne, kulturowe i archeologiczne.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Goethova kamene - významného bodu z hlediska kulturního i mineralogického.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wycieczka do Skałki Goethego, ciekawej zarówno od strony kulturowej, jak mineralogicznej.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Goethova kamene - významného bodu z hlediska kulturního i mineralogického.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wycieczka do Skałki Goethego, ciekawej zarówno od strony kulturowej, jak mineralogicznej.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Goethova kamene - významného bodu z hlediska kulturního i mineralogického.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wycieczka do Skałki Goethego, ciekawej zarówno od strony kulturowej, jak mineralogicznej.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Georetum - vzdělávací sbírka hornin a minerálů v Arboretu Wojsławice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Georetum - kolekcja skał i minerałów w Arboretum Wojsławice.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Georetum - vzdělávací sbírka hornin a minerálů v Arboretu Wojsławice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Georetum - kolekcja skał i minerałów w Arboretum Wojsławice.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Georetum - vzdělávací sbírka hornin a minerálů v Arboretu Wojsławice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Georetum - kolekcja skał i minerałów w Arboretum Wojsławice.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Georetum - vzdělávací sbírka hornin a minerálů v Arboretu Wojsławice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Georetum - kolekcja skał i minerałów w Arboretum Wojsławice.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Slezské perníkárny (Piernikarna Ślaska), vzdělávacího a kulturního centra pořádajícího workshopy zaměřené na slezské tradice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Piernikarni Śląskiej, centrum edukacyjnym i kulturalnym prowadzącym warsztaty tradycji śląskich.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Slezské perníkárny (Piernikarna Ślaska), vzdělávacího a kulturního centra pořádajícího workshopy zaměřené na slezské tradice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Piernikarni Śląskiej, centrum edukacyjnym i kulturalnym prowadzącym warsztaty tradycji śląskich.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Slezské perníkárny (Piernikarna Ślaska), vzdělávacího a kulturního centra pořádajího workshopy zaměřené na slezské tradice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Piernikarni Śląskiej, centrum edukacyjnym i kulturalnym prowadzącym warsztaty tradycji śląskich.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Slezské perníkárny (Piernikarna Ślaska), vzdělávacího a kulturního centra pořádajícího workshopy zaměřené na slezské tradice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Piernikarni Śląskiej, centrum edukacyjnym i kulturalnym prowadzącym warsztaty tradycji śląskich.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Národního geoparku Hora sv. Anny.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Geoparku Krajowym Góra św. Anny.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Národního geoparku Hora sv. Anny.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Geoparku Krajowym Góra św. Anny.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Národního geoparku Hora sv. Anny.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Geoparku Krajowym Góra św. Anny.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva Národního geoparku Hora sv. Anny.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Geoparku Krajowym Góra św. Anny.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva granitového lomu ve Střelíně.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie kamieniołomu granitu w Strzelinie.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštěva granitového lomu ve Střelíně.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie kamieniołomu granitu w Strzelinie.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. Návštěva Skalního parku (městský geopark) ve Střelíně.

Wizyta w Skalnym parku (geoparku miejskim) w Strzelinie.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. Návštěva Skalního parku (městský geopark) ve Střelíně.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Skalnym parku (geoparku miejskim) w Strzelinie.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. Návštěva Skalního parku (městský geopark) ve Střelíně.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Skalnym parku (geoparku miejskim) w Strzelinie.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. Naleziště pemzy u Střelína.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Złoża pumeksu niedaleko Strzelina.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Złoty Stok (česky Rychleby) - návštěva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálů.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Złoty Stok - wizyta w kopalni złota, zwiedzanie kolekcji skał i minerałów.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Złoty Stok (česky Rychleby) - návštěva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálů.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Złoty Stok - wizyta w kopalni złota, zwiedzanie kolekcji skał i minerałów.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Złoty Stok (česky Rychleby) - návštěva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálů.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Złoty Stok - wizyta w kopalni złota, zwiedzanie kolekcji skał i minerałów.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Złoty Stok (česky Rychleby) - návštěva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálů.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Złoty Stok - wizyta w kopalni złota, zwiedzanie kolekcji skał i minerałów.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Złoty Stok (česky Rychleby) - návštěva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálů.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Złoty Stok - wizyta w kopalni złota, zwiedzanie kolekcji skał i minerałów.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskutečnila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Złoty Stok (česky Rychleby) - návštěva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálů.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odbyła się w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Złoty Stok - wizyta w kopalni złota, zwiedzanie kolekcji skał i minerałów.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1