Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Reportáž z aktivity projektu GECON: Studijní cesta do Globálního geoparku UNESCO Český ráj

Studijní cesta do Globálního geoparku UNESCO Český ráj pro členy projektu GECON se konala ve dnech 27.-29. 3. 2019. Organizace akce se ujali zástupci Technické univerzity v Liberci. Součástí studijní cesty byl přednáškový blok věnovaný specifikům Českého ráje jako geoparku UNESCO, která účastníkům přiblížili ředitelka geoparku Blanka Nedvědická a hlavní geolog Václav Mencl. Jednotlivá stanoviště studijní cesty zahrnovala například vrch Kozákov, Riegrovu stezku či vulkanický vrch Kumburk s pozůstatky hradu.

GECON: Wycieczka poznawcza projektu GECON w Czeskim Raju – Światowym Geoparku UNESCO
Wycieczka poznawcza dla partnerów projektu GECON odbyła się w dniach 27-29.3.2019 w Czeskim Raju – Światowym Geoparku UNESCO, będącym pierwszym czeskim reprezentantem w Europejskiej Sieci Geoparków oraz w Światowej Sieci Geoparków. Organizacją wyjazdu zajęli się przedstawiciele Uniwersytetu Technicznego w Libercu. W programie wycieczki znalazł się blok wykładowy, poświęcony specyfice Czeskiego Raju jako Geoparku UNESCO. Temat przybliżyła kierowniczka geoparku Blanka Nedvědická oraz jego główny geolog Václav Mencl. Wśród poszczególnych przystanków wycieczki poznawczej znalazły się na przykład wzgórze Kozákov, Szlak Riegera czy wzgórze wulkaniczne Kumburk z pozostałościami zamku.

Počet fotografií: 10 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Ředitelka Globálního geoparku UNESCO Český ráj Blanka Nedvědická a hlavní geolog geoparku Václav Mencel představili specifika Českého ráje a zkušenosti s provozem geoparku.

Dyrektorka Światowego Geoparku UNESCO Český ráj Blanka Nedvědická i główny geolog geoparku Václav Mencel zaprezentowali specyfikę Czeskiego Raju oraz doświadczenia związane z funkcjonowaniem geoparku.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Prohlídka mineralogické lokality v permských melafyrech - Votrubcův lom na Kozákově.

Zwiedzanie stanowiska mineralogicznego w permskich melafirach - Votrubcův lom (Kamieniołom Votruby) na Górze Kozákov.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Prohlídka mineralogické lokality v permských melafyrech - Votrubcův lom na Kozákově.

Zwiedzanie stanowiska mineralogicznego w permskich melafirach - Votrubcův lom (Kamieniołom Votruby) na Górze Kozákov.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Prohlídka Muzea drahých kamenů v blízkosti Kozákova.

Zwiedzanie Muzeum Drogich Kamieni w pobliżu Kozákowa.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Riegrova stezka je naučnou trasou údolím Jizery, která obsahuje 15 tabulí s informacemi o přírodním bohatstvím a historii rezervace.

Szlak Riegera to trasa edukacyjna w dolinie rzeki Izera, złożona z 15 tablic z informacjami na temat bogactwa naturalnego oraz historii rezerwatu.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Riegrova stezka je naučnou trasou údolím Jizery, která obsahuje 15 tabulí s informacemi o přírodním bohatstvím a historii rezervace.

Szlak Riegera to trasa edukacyjna w dolinie rzeki Izera, złożona z 15 tablic z informacjami na temat bogactwa naturalnego oraz historii rezerwatu.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva Kumburku - vulkanického vrchu terciérního bazaltu s pozůstatky hradu. Sloupcovitá odlučnost je specifická a směrem svých sloupců připomíná spodní část snopu.

Wizyta na Kumburku – szczycie wulkanicznym z bazaltu trzeciorzędowego z pozostałościami zamku. Cios słupowy jest specyficzny, a kierunkiem swych ciosów przypomina spodnią część snopu.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Ploužnice - v zářezu železniční trati se nacházejí sedimenty z období permokarbonu. Dají se zde najít vrstvy s čeřinami, ale také fosílie.

Ploužnice – we wcięciu linii kolejowej znajdują się osady z okresu późnego karbonu-wczesnego permu. Dają się tu znaleźć warstwy z riplemarkamii, ale także fosylia.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva Jičína - Čeřovky. Čeřovka je jedinečnou geologickou oblastí, kde můžeme studovat prolínání a kontakt sopečných a usazených hornin. V případě Čeřovky však navíc v souvislosti s průnikem vulkanických hornin křídovými usazeninami došlo k přeměně slínovců a působením vysokých teplot vznikla zcela nová hornina - porcelanit. Na vulkanickém vrcholu stojí jedna z nejstarších rozhleden zvaná Milohlídka.

Wizyta w Jičínie – Čeřovka. Čeřovka to wyjątkowy obszar geologiczny, na którym możemy studiować przenikanie i kontakt skał wulkanicznych i osadowych. W przypadku Čeřovki ponadto, w związku z przeniknięciem skał wulkanicznych przez osady kredowe, doszło do metamorfozy margli, a pod wpływem działania wysokich temperatur powstała całkiem nowa skała – porcelanit. Na szczycie wulkanu stoi jedna z najstarszych wież widokowych zwana Milohlídka.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta byla zakončena exkurzí ve výrobním družstvu Granát Turnov s prohlídkou pracovišť pro výrobu granátových šperků.

Wycieczka poznawcza została zakończona wyjazdem do spółdzielni produkcyjnej Granát Turnov, wraz ze zwiedzaniem stanowisk do produkcji biżuterii z granatu.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1