Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Reportáž z aktivity projektu GECON: Studijní cesta do Národního geoparku Železné hory

Další studijní cesta pro partnerské organizace projektu GECON vedla do Národního geoparku Železné hory. Program byl zaměřen na prezentaci geoturistických míst, které byly v geoparku již vybudovány, i na potenciálně zajímavé lokality, které na uzpůsobení pro účely geoturismu teprve čekají. Přibližně jednu třetinu geoparku, rozkládajícího se na ploše 777 km², zaujímá Chráněná krajinná oblast Železné hory. Mimo tuto oblast se zde nachází celá řada dalších maloplošně chráněných území. Pro oblast geoturistiky je Národní geopark Železné hory mimořádně zajímavou oblastí, nabízející nejen přírodní bohatství, ale také kulturní a historické památky i množství rekreačních a sportovních aktivit. Mezi navštívenými lokalitami byly například Berlova vápenka v Třemošnici, zřícenina hradu Lichnice i řada bezobslužných informačních stanovišť vystavených správou geoparku, které informují o lokalitách s akcentem na jejich geologické poměry.

GECON: Wycieczka poznawcza do Parku Narodowego Železné hory
Kolejna wycieczka poznawcza dla organizacji partnerskich projektu GECON prowadziła do Parku Narodowego Železné hory. Program wyjazdu był ukierunkowany na prezentację miejsc geoturystycznych, które już zostały w parku wybudowane oraz na potencjalnie interesujące miejsca, dopiero czekające na dostosowanie do celów geoturystyki. Około jedna trzecia geoparku, rozciągającego się na powierzchni 777 km², zajmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Železné hory. Poza tym obszarem znajduje się tu cały szereg innych małych obszarów chronionych. Dla geoturystyki Narodowy Park Železné hory jest wyjątkowo interesującym terenem, oferującym nie tylko bogactwo przyrodnicze, ale także zabytki kulturalne i historyczne oraz wielość możliwości rekreacyjnych i sportowych. Między odwiedzonymi miejscami znalazły się na przykład: Berlova vápenka (Wapniarnia Berly) w Třemošnicach, ruiny zamku Lichnice oraz szereg bezobsługowych stanowisk informacyjnych, postawionych przez zarząd geoparku, informujących o stanowiskach, z akcentem na ich stosunki geologiczne.

Počet fotografií: 13 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Berlova vápenka v Třemošnici.

Berlova vápenka (Wapniarnia Berly) w Třemošnicach.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Berlova vápenka v Třemošnici.

Berlova vápenka (Wapniarnia Berly) w Třemošnicach.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Berlova vápenka v Třemošnici.

Berlova vápenka (Wapniarnia Berly) w Třemošnicach.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Zřícenina hradu Lichnice.

Ruiny zamku Lichnice.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Rozhledna Boiika u Nasavrk.

Wieża widokowa Boiika pod Nasavrkami.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Bezobslužné informační stanoviště Národního geoparku Železné hory v Nasavrkách.

Bezobsługowe stanowisko informacyjne Narodowego Geoparku Železné hory w Nasavrkach.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze v lomu Ctětín.

Wycieczka w kamieniołomie Ctětín.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze v lomu Libkov.

Wycieczka w kamieniołomie Libkov.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Výhled na přehradu Seč ze zříceniny hradu Oheb.

Widok na zaporę Seč z ruin zamku Oheb.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze v lomu Prachovice.

Wycieczka w kamieniołomie Prachovice.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Bezobslužné informační stanoviště Národního geoparku Železné hory ve Vápenném Podolu.

Bezobsługowe stanowisko informacyjne Narodowego Geoparku Železné hory w Vápennym Podolu.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Dno provohorního moře se zachovanými ichnofosiliemi na lokalitě Deblov.

Dno morza z ery paleozoicznej z zachowanymi ichnofosyliami na stanowisku Deblov.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze v okolí Statiňan.

Wycieczka w okolicach Statiňan.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1