Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Reportáž z aktivity projektu GECON: Letní škola v geoparku UNESCO Łuk Mużakova

Tématem další letní školy projektu GECON, konané 26.-30. 8. 2019, bylo využití bývalých těžebních lokalit a objektů pro účely geoturismu. Polská Łeknica na území světového geoparku UNESCO Łuk Mużakova byla skvělým zázemím pro účastníky letní školy, kteří se mohli při terénních výpravách do různých míst geoparku seznámit s praxí polských projektových panterů - s výběrem lokalit pro účely geoturismu i se způsoby jejich kultivace. Tematické prezentace pracovníků geoparku pak daly nejen teoretický vhled, ale byly i podnětem k zaujatým diskusím účastníků školy. Shoda však panovala v tom, že je téma rekultivace území po těžbě nerostných surovin a následné využití pro účely geoturismu se velmi dotýká obou zemí - Polska i Česka.

GECON: Szkoła letnia w geoparku UNESCO Łuk Mużakowa
Tematem kolejnej szkoły letniej czesko-polskiego projektu GECON było wykorzystanie pokopalnianych terenów i obiektów dla celów geoturystyki. Szkoła odbyła się w dniach 26-30. 8. 2019, a znajdująca się na terenie światowego geoparku UNESCO Łuk Mużakowa polska Łęknica stanowiła wspaniałe zaplecze dla uczestników, którzy podczas wypraw terenowych na różne miejsca geoparku mogli zapoznać się z praktyką polskich partnerów projektu – z wyborem geostanowisk dla celów geoturystyki i ze sposobami ich utrzymania. Prezentacje tematyczne pracowników geoparku dały nie tylko teoretyczne przedstawienie tematu, ale były także inspiracją do gorących dyskusji uczestników szkoły. Zgoda panowała co do tego, że temat rekultywacji terenów po wydobyciu surowców mineralnych i ich dalszego wykorzystania mocno dotyczy obu współpracujących krajów.

Počet fotografií: 21 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Tematické prezentace se týkaly především způsobu výběru lokalit pro účely geoturismu a zásadám jejich inventarizace.

Prezentacje tematyczne dotyczyły przede wszystkim sposobu wyboru geostanowisk dla celów geoturystyki oraz zasad ich inwentaryzacji.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoturistické stezky v geoparku Łuk Mużakova a bývalého dolu Babina.

Zwiedzanie ścieżki geoturystycznej w geoparku Łuk Mużakowa i byłej kopalni Babina.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoturistické stezky v geoparku Łuk Mużakova a bývalého dolu Babina.

Zwiedzanie ścieżki geoturystycznej w geoparku Łuk Mużakowa i byłej kopalni Babina.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoturistické stezky v geoparku Łuk Mużakova a bývalého dolu Babina.

Zwiedzanie ścieżki geoturystycznej w geoparku Łuk Mużakowa i byłej kopalni Babina.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoturistické stezky v geoparku Łuk Mużakova a bývalého dolu Babina.

Zwiedzanie ścieżki geoturystycznej w geoparku Łuk Mużakowa i byłej kopalni Babina.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoturistické stezky v geoparku Łuk Mużakova a bývalého dolu Babina.

Zwiedzanie ścieżki geoturystycznej w geoparku Łuk Mużakowa i byłej kopalni Babina.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Největší kamenitá zahrada v Evropě - tak se nazývá Park bludných balvanů v Nochten, který leží v německé části geoparku Łuk Mużakova.

Największy ogród kamienny w Europie – tak nazywany jest Park Głazów Narzutowych w Nochten, leżący w niemieckiej części geoparku Łuk Mużakowa.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Největší kamenitá zahrada v Evropě - tak se nazývá Park bludných balvanů v Nochten, který leží v německé části geoparku Łuk Mużakova.

Największy ogród kamienny w Europie – tak nazywany jest Park Głazów Narzutowych w Nochten, leżący w niemieckiej części geoparku Łuk Mużakowa.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva Fürst- Pücklerova parku v Bad Muskau.

Zwiedzanie Parku Mużakowskiego (Fürst- Pückler) w Bad Muskau.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na geologické lokalitě Ďábelský balvan byli účastníci seznámeni s novou zamýšlenou koncepcí prezentace místa a také přispěli svými nápady k její budoucí podobě.

Na stanowisku geologicznym „Diabelski Kamień” uczestnicy zapoznali się z nową rozważaną koncepcją prezentacji miejsca, a także swymi pomysłami przyczynili się do jej przyszłej formy.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na geologické lokalitě Ďábelský balvan byli účastníci seznámeni s novou zamýšlenou koncepcí prezentace místa a také přispěli svými nápady k její budoucí podobě.

Na stanowisku geologicznym „Diabelski Kamień” uczestnicy zapoznali się z nową rozważaną koncepcją prezentacji miejsca, a także swymi pomysłami przyczynili się do jej przyszłej formy.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Tématem další letní školy projektu GECON bylo využití bývalých těžebních lokalit a objektů pro účely geoturismu. V rámci prezentací se mohli účastníci seznámit s praxí polských projektových partnerů - jak lokality vybírají a jak postupují v rozvoji nabídky geoturistických lokalit, které se v krajině nacházejí jako důsledek těžby nerostných surovin.

Wycieczka zaprowadziła uczestników także do dotąd niedostępnych miejsc po wydobyciu surowców mineralnych, które pracownicy geoparku planują udostępnić zwiedzającym.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze účastníky zavedla také na zatím nepřístupná místa po těžbě nerostných surovin, která pracovníci geoparku plánují nabídnout návštěvníkům.

Wycieczka zaprowadziła uczestników także do dotąd niedostępnych miejsc po wydobyciu surowców mineralnych, które pracownicy geoparku planują udostępnić zwiedzającym.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze účastníky zavedla také na zatím nepřístupná místa po těžbě nerostných surovin, která pracovníci geoparku plánují nabídnout návštěvníkům.

Wycieczka zaprowadziła uczestników także do dotąd niedostępnych miejsc po wydobyciu surowców mineralnych, które pracownicy geoparku planują udostępnić zwiedzającym.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze účastníky zavedla také na zatím nepřístupná místa po těžbě nerostných surovin, která pracovníci geoparku plánují nabídnout návštěvníkům.

Wycieczka zaprowadziła uczestników także do dotąd niedostępnych miejsc po wydobyciu surowców mineralnych, które pracownicy geoparku planują udostępnić zwiedzającym.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze účastníky zavedla také na zatím nepřístupná místa po těžbě nerostných surovin, která pracovníci geoparku plánují nabídnout návštěvníkům.

Wycieczka zaprowadziła uczestników także do dotąd niedostępnych miejsc po wydobyciu surowców mineralnych, które pracownicy geoparku planują udostępnić zwiedzającym.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě Vysoká jezera čekala na účastníky školy návštěva přírodovědného a lesnického vzdělávacího centra, kde se dozvěděli vše o správě lesů na území geoparku.

Na stanowisku Jeziory Wysokie uczestników szkoły czekało zwiedzanie Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, gdzie dowiedzieli się wszystkiego o zarządzaniu lasami na terenie geoparku.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě Vysoká jezera čekala na účastníky školy návštěva přírodovědného a lesnického vzdělávacího centra, kde se dozvěděli vše o správě lesů na území geoparku.

Na stanowisku Jeziory Wysokie uczestników szkoły czekało zwiedzanie Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, gdzie dowiedzieli się wszystkiego o zarządzaniu lasami na terenie geoparku.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě Vysoká jezera čekala na účastníky školy návštěva přírodovědného a lesnického vzdělávacího centra, kde se dozvěděli vše o správě lesů na území geoparku.

Na stanowisku Jeziory Wysokie uczestników szkoły czekało zwiedzanie Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, gdzie dowiedzieli się wszystkiego o zarządzaniu lasami na terenie geoparku.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě Vysoká jezera čekala na účastníky školy návštěva přírodovědného a lesnického vzdělávacího centra, kde se dozvěděli vše o správě lesů na území geoparku.

Na stanowisku Jeziory Wysokie uczestników szkoły czekało zwiedzanie Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, gdzie dowiedzieli się wszystkiego o zarządzaniu lasami na terenie geoparku.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě Vysoká jezera čekala na účastníky školy návštěva přírodovědného a lesnického vzdělávacího centra, kde se dozvěděli vše o správě lesů na území geoparku.

Na stanowisku Jeziory Wysokie uczestników szkoły czekało zwiedzanie Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, gdzie dowiedzieli się wszystkiego o zarządzaniu lasami na terenie geoparku.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1