Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: GECON: Letní škola v geoparku UNESCO Łuk Mużakova

Tématem další letní školy projektu GECON, konané 26.-30. 8. 2019, bylo využití bývalých těžebních lokalit a objektů pro účely geoturismu. Polská Łeknica na území světového geoparku UNESCO Łuk Mużakova byla skvělým zázemím pro účastníky letní školy, kteří se mohli při terénních výpravách do různých míst geoparku seznámit s praxí polských projektových panterů - s výběrem lokalit pro účely geoturismu i se způsoby jejich kultivace. Tematické prezentace pracovníků geoparku pak daly nejen teoretický vhled, ale byly i podnětem k zaujatým diskusím účastníků školy. Shoda však panovala v tom, že je téma rekultivace území po těžbě nerostných surovin a následné využití pro účely geoturismu se velmi dotýká obou zemí - Polska i Česka.

Počet fotografií: 21 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Tematické prezentace se týkaly především způsobu výběru lokalit pro účely geoturismu a zásadám jejich inventarizace.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoturistické stezky v geoparku Łuk Mużakova a bývalého dolu Babina.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoturistické stezky v geoparku Łuk Mużakova a bývalého dolu Babina.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoturistické stezky v geoparku Łuk Mużakova a bývalého dolu Babina.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoturistické stezky v geoparku Łuk Mużakova a bývalého dolu Babina.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoturistické stezky v geoparku Łuk Mużakova a bývalého dolu Babina.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Největší kamenitá zahrada v Evropě - tak se nazývá Park bludných balvanů v Nochten, který leží v německé části geoparku Łuk Mużakova.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Největší kamenitá zahrada v Evropě - tak se nazývá Park bludných balvanů v Nochten, který leží v německé části geoparku Łuk Mużakova.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva Fürst- Pücklerova parku v Bad Muskau.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na geologické lokalitě Ďábelský balvan byli účastníci seznámeni s novou zamýšlenou koncepcí prezentace místa a také přispěli svými nápady k její budoucí podobě.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na geologické lokalitě Ďábelský balvan byli účastníci seznámeni s novou zamýšlenou koncepcí prezentace místa a také přispěli svými nápady k její budoucí podobě.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Tématem další letní školy projektu GECON bylo využití bývalých těžebních lokalit a objektů pro účely geoturismu. V rámci prezentací se mohli účastníci seznámit s praxí polských projektových partnerů - jak lokality vybírají a jak postupují v rozvoji nabídky geoturistických lokalit, které se v krajině nacházejí jako důsledek těžby nerostných surovin.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze účastníky zavedla také na zatím nepřístupná místa po těžbě nerostných surovin, která pracovníci geoparku plánují nabídnout návštěvníkům.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze účastníky zavedla také na zatím nepřístupná místa po těžbě nerostných surovin, která pracovníci geoparku plánují nabídnout návštěvníkům.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze účastníky zavedla také na zatím nepřístupná místa po těžbě nerostných surovin, která pracovníci geoparku plánují nabídnout návštěvníkům.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze účastníky zavedla také na zatím nepřístupná místa po těžbě nerostných surovin, která pracovníci geoparku plánují nabídnout návštěvníkům.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě Vysoká jezera čekala na účastníky školy návštěva přírodovědného a lesnického vzdělávacího centra, kde se dozvěděli vše o správě lesů na území geoparku.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě Vysoká jezera čekala na účastníky školy návštěva přírodovědného a lesnického vzdělávacího centra, kde se dozvěděli vše o správě lesů na území geoparku.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě Vysoká jezera čekala na účastníky školy návštěva přírodovědného a lesnického vzdělávacího centra, kde se dozvěděli vše o správě lesů na území geoparku.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě Vysoká jezera čekala na účastníky školy návštěva přírodovědného a lesnického vzdělávacího centra, kde se dozvěděli vše o správě lesů na území geoparku.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě Vysoká jezera čekala na účastníky školy návštěva přírodovědného a lesnického vzdělávacího centra, kde se dozvěděli vše o správě lesů na území geoparku.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1