Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Reportáž z aktivity projektu GECON: Workshop Geopark a fascinace neživou přírodou II v Lubáni

Na další z workshopů projektu GECON se účastníci sjeli ve dnech 23.-24. 9. 2019 do polské Lubáně. Zdejší regionální muzeum připravilo bohatý program s řadou přednášek týkajících se nerostného bohatství typického pro oblast Dolního Slezska a řečníci akcentovali převážně možnosti jeho využití pro účely geoturismu. Workshop byl zakončen terénní exkurzí do štoly sv. Jana u vesničky Krobica, nacházející se na území zdejšího geoparku. Štola náleží k nejstaršímu dolu v Dolním Slezsku, ve kterém se těžil cín.

GECON: Warsztaty Geopark a fascynacja przyrodą nieożywioną w Lubaniu
Na kolejne warsztaty projektu GECON uczestnicy przyjechali w dniach 23-24.9.2019 do polskiego Lubania. Tutejsze muzeum regionalne przygotowało bogaty program z szeregiem wykładów dotyczących bogactwa mineralnego, typowego dla obszaru Dolnego Śląska. W swych wystąpieniach prelegenci akcentowali przeważnie możliwość jego wykorzystania dla celów geoturystyki. Warsztaty zostały zakończone wycieczką do znajdującej się na terenie tutejszego geoparku kopalni św. Jana, położonej niedaleko wsi Krobica. Sztolnia należy do najstarszej na Dolnym Śląsku kopalni, w której wydobywano cynę.

Počet fotografií: 8 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Dr. Robert Girulski při prezentaci s názvem Polodrahokamové odrůdy křemene jako geotouristická atrakce Dolního Slezska.

Dr Robert Girulski podczas prezentacji pod tytułem „Półszlachetne odmiany krzemienia jako atrakcja geoturystyczna Dolnego Śląska“.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Piotr Ducki přiblížil účastníkům workshopu zdejší nivní ložiska zlata a zaměřil se na jejich geotouristické využití.

Piotr Ducki przybliżył uczestnikom warsztatów tutejsze aluwialni złoża złota, skupiając się na ich geoturystycznym wykorzystaniu.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Janusz Skowroński seznámil účastníky s výskytem perel v řece Kwise (česky Hvízda).

Janusz Skowroński zapoznał uczestników z występowaniem pereł w rzece Kwisie.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Dr. Łukasz Tekiela se s účastníky podělil o zkušenosti s pořádáním každoročního Sudetského festivalu minerálů v Lubáni.

Dr Łukasz Tekiela podzielił się z uczestnikami doświadczeniami z organizacji corocznego Sudeckiego Festiwalu Minerałów w Lubaniu.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoparku v Krobici a štoly Sv. Jana náležící k nejstaršímu dolu v Dolním Slezsku, ve kterém se těžil cín.

Wizyta w geoparku w Krobicy i kopalni św. Jana, należących do najstarszej kopalni na Dolnym Śląsku, w której wydobywano cynę.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoparku v Krobici a štoly Sv. Jana náležící k nejstaršímu dolu v Dolním Slezsku, ve kterém se těžil cín.

Wizyta w geoparku w Krobicy i kopalni św. Jana, należących do najstarszej kopalni na Dolnym Śląsku, w której wydobywano cynę.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoparku v Krobici a štoly Sv. Jana náležící k nejstaršímu dolu v Dolním Slezsku, ve kterém se těžil cín.

Wizyta w geoparku w Krobicy i kopalni św. Jana, należących do najstarszej kopalni na Dolnym Śląsku, w której wydobywano cynę.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva geoparku v Krobici a štoly Sv. Jana náležící k nejstaršímu dolu v Dolním Slezsku, ve kterém se těžil cín.

Wizyta w geoparku w Krobicy i kopalni św. Jana, należących do najstarszej kopalni na Dolnym Śląsku, w której wydobywano cynę.
Foto: Froňková, Klára, 2019
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1