Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Reportáž z aktivity projektu GECON: Workshop Interpretace hodnot území se konal ve Vratislavi

Další z workshopů v rámci projektu GECON – Geologická příhraniční kooperační síť nesl název Interpretace hodnot území a uskutečnil se ve dnech 20.-21. 8. 2020 ve Vratislavi. Pořádajícím partnerem byl Geopark Przedgórze Sudeckie, jehož zástupci představili geologické, geomorfologické i hydrogeologické podmínky města, včetně způsobů prezentace a ochrany zdejších jedinečných krajinných útvarů a vodohospodářských staveb. Geologická vycházka historickým centrem města akcentovala horniny a minerály použité na jeho výstavbu i následnou poválečnou renovaci. Workshop doplnilo praktické cvičení s využitím dat získaných prostřednictvím mapových aplikací a metody dálkového průzkumu LiDAR založené na laserové technologii.

GECON: Warsztaty „Interpretacja wartości terenu“ odbyły się we Wrocławiu
Kolejne z warsztatów w ramach projektu GECON – Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji, pod nazwą „Interpretacja wartości terenu“ odbył się w dniach 20-21.8.2020 we Wrocławiu. Partnerem organizującym był Geopark Przedgórze Sudeckie, którego przedstawiciele zaprezentowali geologiczne, geomorfologiczne i hydrogeologiczne warunki miejsca, włącznie ze sposobem prezentacji i ochrony tutejszych wyjątkowych form krajobrazowych i budownictwa wodnego. Spacer geologiczny po historycznym centrum miasta akcentował skały i minerały wykorzystane do jego budowy oraz powojennej odbudowy. Warsztaty były rozszerzone o praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem danych uzyskanych za pośrednictwem aplikacji mapowych oraz metody teledetekcji LiDAR opartej o technologię laserową.

Počet fotografií: 8 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Prezentace geologických, geomorfologických a hydrogeologických podmínek Vratislavi, včetně ochrany zdejších jedinečných krajinných útvarů a vodohospodářských staveb.

Prezentacja geologicznych, geomorfologicznych i hydrogeologicznych warunków Wrocławia, włącznie z ochroną tutejszych unikalnych form krajobrazu i budownictwa wodnego.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Prezentace geologických, geomorfologických a hydrogeologických podmínek Vratislavi, včetně ochrany zdejších jedinečných krajinných útvarů a vodohospodářských staveb.

Prezentacja geologicznych, geomorfologicznych i hydrogeologicznych warunków Wrocławia, włącznie z ochroną tutejszych unikalnych form krajobrazu i budownictwa wodnego.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Prezentace geologických, geomorfologických a hydrogeologických podmínek Vratislavi, včetně ochrany zdejších jedinečných krajinných útvarů a vodohospodářských staveb.

Prezentacja geologicznych, geomorfologicznych i hydrogeologicznych warunków Wrocławia, włącznie z ochroną tutejszych unikalnych form krajobrazu i budownictwa wodnego.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Geologická vycházka historickým centrem Vratislavi.

Spacer geologiczny po historycznym centrum Wrocławia.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Geologická vycházka historickým centrem Vratislavi.

Spacer geologiczny po historycznym centrum Wrocławia.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Geologická vycházka historickým centrem Vratislavi.

Spacer geologiczny po historycznym centrum Wrocławia.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Geologická vycházka historickým centrem Vratislavi.

Spacer geologiczny po historycznym centrum Wrocławia.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
praktické cvičení s využitím dat získaných prostřednictvím mapových aplikací a metody dálkového průzkumu LiDAR.

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem danych uzyskanych za pośrednictwem mapowych aplikacji oraz metody teledetekcji LiDAR.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1