Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Reportáž z projektu GECON: Workshop Geopark a fascinace neživou přírodou se uskutečnil v Zapustě

Projektoví partneři z Regionálního muzea v Lubáni připravili program zaměřený na minerály a geologické dědictví Krkonoš. V přednáškové části nechyběl pohled do historie, ze kterého byla patrná spjatost obyvatel tohoto regionu s jeho nerostným bohatstvím i badatelský zájem ze strany mnoha významných osobností. Při následné návštěvě infocentra polského Krkonošského národního parku v Karpazci (Karkonoski Park Narodowy) účastníci zhlédli expozici věnovanou geologii a geomorfologii Krkonoš, modelovou zahradu krkonošských rostlin a interaktivní expozici s 3D geologickou mapou a dotykovým modelem Krkonoš.

GECON: Warsztaty Geopark a fascynacja człowieka przyrodą nieożywioną odbyły się w polskiej wsi Zapusta
Partnerzy projektowi z Muzeum Regionalnego w Lubaniu przygotowali warsztaty poświęcone minerałom i dziedzictwu geologicznemu Karkonoszy. W części wykładowej nie zabrakło spojrzenia na historię, ukazującązwiązek mieszkańców tego regionu z jego dziedzictwem mineralnym oraz zainteresowania badawcze ze strony wielu znaczących osobistości. Podczas późniejszej wizyty w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu uczestnicy obejrzeli wystawę poświęconą geologii i geomorfologii Karkonoszy, wzorcowy ogród karkonoskich roślin oraz wystawę interaktywną z trójwymiarowąmapą geologiczną idotykowym modelem Karkonoszy.

Počet fotografií: 7 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Přednáška Andrzeje Paczose se soustředila na postihnutí tematiky minerálů západních Sudet v historické literatuře.

Wykład Andrzeja Paczosia poświęcony był tematyce minerałów Sudetów Zachodnich w literaturze historycznej.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Aleksandra Trytek připravila pro účastníky zajímavou prezentaci geologických pokladů Krkonoš a zdůraznila jejich současný význam.

Aleksandra Trytek przygotowała dla uczestników interesującą prezentację geologicznych skarbów Karkonoszy i zwróciła uwagę na ich współczesne znaczenie.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Přednáška Łukasze Tekiely byla věnovaná historii hledáni nerostů v oblasti Jizerské louky, která je dnes chráněným územím.

Wykład Łukasza Tekieli poświęcony był historii poszukiwań minerałów na obszarzeŁąki Izerskiej, która dziś jest obszarem chronionym.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva hradu Rajsko.

Wizyta w zamku Rajsko.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Infocentrum polského Krkonošského národního parku (Karkonoski Park Narodowy) v Karpazci - interaktivní expozice.

Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu - wystawa interaktywna
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Infocentrum polského Krkonošského národního parku (Karkonoski Park Narodowy) v Karpazci - interaktivní expozice.

Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu - wystawa interaktywna
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Infocentrum polského Krkonošského národního parku (Karkonoski Park Narodowy) v Karpazci - interaktivní expozice.

Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu - wystawa interaktywna
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1