Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Reportáž projektu GECON: Závěrečná konference Krajina vzájemné spolupráce se uskutečnila on-line

Krajina vzájemné spolupráce bylo moto závěrečné konference česko-polského projektu GECON, která se uskutečnila 8. 4. 2021 on-line. Cílem projektu byl vznik a rozvoj geologické kooperační sítě - neformální platformy institucí, které spojuje společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického bohatství v česko-polském pohraničí. Konferenční příspěvky shrnovaly nejen dosažené výsledky projektu, ale rovněž otevíraly prostor pro další spolupráci participujících organizací i dalších subjektů podporujících myšlenku rozvoje geoturismu, studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství. Vytvořená kooperační síť usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi institucemi v příhraniční oblasti a poskytuje prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů, kteří se zajímají o geologické bohatství. Zasazuje se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství a zapojuje do této činnosti i místní obyvatele.

Reportaż o projekcie GECON: Konferencja podsumowująca z mottem „Krajobraz wzajemnej współpracy” odbyła się online
„Krajobraz wzajemnej współpracy” to hasło przewodnie konferencji podsumowującej czesko-polski projekt GECON, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2021 r. na platformie internetowej. Celem projektu było utworzenie i rozwijanie geologicznej sieci współpracy – nieformalnej platformy instytucji, które łączą wspólne zainteresowania badaniem, ochroną i popularyzacją bogactwa geologicznego na pograniczu polsko-czeskim. W referatach konferencyjnych podsumowano nie tylko zrealizowane cele projektu, ale także przedstawiono tematy, otwierające możliwość dalszej współpracy uczestniczących organizacji i innych podmiotów wspierających ideę rozwoju geoturystyki, badań, ochrony i popularyzacji skarbów przyrody nieożywionej. Stworzona sieć współpracy ułatwia komunikację i współpracę między instytucjami działającymi na pograniczu i nie tylko oraz zapewnia przestrzeń spotkań pasjonatów, profesjonalistów, wolontariuszy i studentów zainteresowanych bogactwem geologicznym. Gecon działa na rzecz ochrony stanowisk geologicznych i bogactwa przyrody nieożywionej oraz angażuje w tę działalność okolicznych mieszkańców.

Počet fotografií: 5 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Závěrečná on-line konference projektu GECON Krajina vzájemné spolupráce.

Internetowa konferencja podsumowująca projektu GECON „Krajobraz wzajemnej współpracy”.
Foto: Froňková, Klára, 2021
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Závěrečná on-line konference projektu GECON Krajina vzájemné spolupráce.

Internetowa konferencja podsumowująca projektu GECON „Krajobraz wzajemnej współpracy”.
Foto: Froňková, Klára, 2021
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Závěrečná on-line konference projektu GECON Krajina vzájemné spolupráce.

Internetowa konferencja podsumowująca projektu GECON „Krajobraz wzajemnej współpracy”.
Foto: Froňková, Klára, 2021
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Závěrečná on-line konference projektu GECON Krajina vzájemné spolupráce.

Internetowa konferencja podsumowująca projektu GECON „Krajobraz wzajemnej współpracy”.
Foto: Froňková, Klára, 2021
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Závěrečná on-line konference projektu GECON Krajina vzájemné spolupráce.

Internetowa konferencja podsumowująca projektu GECON „Krajobraz wzajemnej współpracy”.
Foto: Froňková, Klára, 2021
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1