Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Reportáž z projektu GECON: Letní škola Věda a geologie se konala v Geoparku Ralsko a v Podještědí

Závěrečná letní škola projektu GECON – geologická příhraniční kooperační síť se uskutečnila 31. 8. – 4. 9. 2020 na území Geoparku Ralsko. Program letní školy byl zaměřen na způsoby terénního vědeckého zkoumání v prostředí geoparků. Konkrétní postupy pak byly prezentovány na vybraných lokalitách nacházejících se nejen v Geoparku Ralsko, ale i v přilehlém Podještědí. Řady stálých účastníků projektových aktivit rozšířila skupina studentů přírodovědných oborů Vratislavské univerzity. Největší zájem i následnou diskusi vzbudily Kamenický vrch u Zákup - bývalá sopka s kráterem vyplněným sopečnou brekcií s útržky čedičových hornin i hojnými cizorodými útržky okolních křídových hornin, dále Hradčanské stěny, kde lze pozorovat četné formy selektivního zvětrávání pískovců, a v neposlední řadě národní přírodní památka Čertova zeď, tvořená třetihorní čedičovou žílou vypreparovanou z okolních druhohorních pískovců.

GECON: Szkoła letnia Nauka i geologia odbyła się w Geoparku Ralsko i w regionie Podještědí
Końcowa szkoła letnia projektu GECON – geologiczna przygraniczna sieć kooperacji, odbyła się w dniach 31.8.–4.9.2020 na terenie Geoparku Ralsko. Program szkoły letniej dotyczył metod terenowych badań naukowych w środowisku geoparku. Konkretne metody były następnie prezentowane na wybranych stanowiskach znajdujących się nie tylko w Geoparku Ralsko, ale i w przyległym regionie Podještědí. Szeregi stałych uczestników wydarzeń projektowych poszerzyła grupa studentów nauk przyrodniczych z Uniwersytetu Wrocławskiego. Największe zainteresowanie oraz późniejszą dyskusję wzbudziły: szczyt Kamenický vrch pod Zákupami – były wulkan z kraterem wypełnionym brekcją wulkaniczną z fragmentami skał bazaltowych i obfitymi obcymi fragmentami okolicznych skał kredowych, skały Hradčanské stěny, gdzie można obserwować liczne formy wybiórczego wietrzenia piaskowców, oraz nie mniej ważny narodowy pomnik przyrody Čertova zeď, utworzony przez trzeciorzędową żyłę bazaltową wypreparowaną z okolicznych piaskowców drugorzędowych.

Počet fotografií: 9 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Exkurze na Kamenický vrch u Zákup s vulkanologem České geologické služby Vladislavem Rapprichem.

Wycieczka na Kamenický vrch pod Zákupami z wulkanologiem Czeskiej Służby Geologicznej (ČGS) Vladislavem Rapprichem.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze na Kamenický vrch u Zákup s vulkanologem České geologické služby Vladislavem Rapprichem.

Wycieczka na Kamenický vrch pod Zákupami z wulkanologiem Czeskiej Służby Geologicznej (ČGS) Vladislavem Rapprichem.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Hradčanské stěny na území někdejšího vojenského prostoru Ralsko, kde lze pozorovat četné formy selektivního zvětrávání pískovců.

Skały Hradčanské stěny na terenie byłego poligonu wojskowego Ralsko, na których można obserwować liczne formy selektywnego wietrzenia piaskowców.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Profily křídou v terénu Geoparku Ralsko s četnými paleontologickými nálezy.

Profile kredowe na terenie Geoparku Ralsko z licznymi znaleziskami paleontologicznymi.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Výstup na vrch Ralsko se zastávkou na zdejší Juliině vyhlídce.

Wejście na szczyt Ralsko z odpoczynkiem w tutejszym punkcie widokowym Juliina vyhlídka.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze k Čertově zdi, která je tvořená třetihorní čedičovou žílou vypreparovanou z okolních druhohorních pískovců.

Wycieczka na skałę Čertova zeď, którą tworzy bazaltowa żyła wypreparowana z okolicznych piaskowców drugorzędowych.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návštěva profilu u železnice v Hodkovicích nad Mohelkou - křídové sedimenty, křemenný porfyr a melafyr.

Oględziny profilu przy linii kolejowej w Hodkovice nad Mohelkou – osady kredowe, porfir kwarcowy i melafir.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Lokalita v blízkosti Křižan odhalila účastníkům bývalou dobývku barytu a fluoritu.

Stanowisko w pobliżu Křižan odsłoniło uczestnikom byłą kopalnię barytu i fluorytu.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze geologicky pestrým Ještědským hřbetem, tvořícím výraznou krajinnou dominantu Libereckého kraje.

Wycieczka po zróżnicowanym geologicznie Grzebieniu Jeszczedskim, tworzącym wyraźną dominantę Kraju libereckiego.
Foto: Froňková, Klára, 2020
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1