Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotografie: stát: Antarktida

Barva snímku: vše | barevný | černobílý
Hlavní motiv: Nerozhoduje | lokalita | geologický jev | hornina | minerál | zkamenělina | krajina | společenská událost | osoba | technický prvek
Řazení: rok | ID snímku
Stránky: 1 2 3 4 5

Loď "Terra Nova"
© Anon, | 1911

Relikty morény
© Sekyra, Josef | 1967

Poslední nakládání
© Sekyra, Josef | 1967

Rozpukané "eisbergy"
© Sekyra, Josef | 1967

Psí spřežení v antarktické krajině
© Sekyra, Josef | 1967

Ohromné "eisbergy"
© Sekyra, Josef | 1967

Tučňáci
© Sekyra, Josef | 1967

Přistávací letecká základna
© Sekyra, Josef | 1967

Jižní oceán
© Sekyra, Josef | 1967

Domky na muřích nohách
© Sekyra, Josef | 1967

Převěje při trogových stěnách
© Sekyra, Josef | 1967

20 metrová stěna čela kontinentálního ledovce
© Sekyra, Josef | 1967

Pod trogovými stěnami
© Sekyra, Josef | 1967

Čelo ledovce - Taylorovo údolí
© Anon, | 1967

Miskovitý mikroreliéf na povrchu sněhových plání
© Sekyra, Josef | 1967

Ledoborec Ob
© Sekyra, Josef | 1967

Rozpadlý blok granulitu
© Sekyra, Josef | 1967

Na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1967

Vova Bardin
© Sekyra, Josef | 1969

Základna Mládežnická
© Sekyra, Josef | 1969

Československá vlajka
© Sekyra, Josef | 1969

V trogové stěně
© Sekyra, Josef | 1969

Okolí stanice Novolazarevská
© Sekyra, Josef | 1969

Z průzkumného letu
© Sekyra, Josef | 1969

Nunatak
© Sekyra, Josef | 1969

Aeroxystové zvětrávání
© Sekyra, Josef | 1969

Sör Rondane
© Sekyra, Josef | 1969

Kontinentální ledovec a nunatak
© Sekyra, Josef | 1969

Nutaky z pyroxenických syenitů
© Sekyra, Josef | 1969

Psí spřežení
© Sekyra, Josef | 1969

Úlomek horniny
© Sekyra, Josef | 1969

Porfyrický syenit z charnockitové série
© Sekyra, Josef | 1969

Antarktida
© Sekyra, Josef | 1970

Antarktida
© Sekyra, Josef | 1970

Mury, soliflukční terasy, morénové valy
© Sekyra, Josef | 1970

Struktury v migmatitických sériích
© Sekyra, Josef | 1970

Bazické diferenciáty v charnockitových sériích
© Sekyra, Josef | 1970

Pobřeží prince Olafa
© Sekyra, Josef | 1970

Segregační polygonální struktury
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcové oblíky - Humboldtovo pohoří
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcová puklina - úpatí kontinentálního ledovce
© Sekyra, Josef | 1970

V geologickém táboře
© Sekyra, Josef | 1970

Selektivní vyvětrávání křemené žíly
© Sekyra, Josef | 1970

Jižní okraj Sör Rondane
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcové ohlazy na bloku bazální morény
© Sekyra, Josef | 1970

Selektivní vyvětrávání křemenné žíly
© Sekyra, Josef | 1970

Mohutné převěje u trogových stěn
© Sekyra, Josef | 1970

Pod migmatitozovanými stěnami hory Žilná
© Sekyra, Josef | 1970

Střední část Schirmacherovy oázy
© Sekyra, Josef | 1970

Eratický blok porfyrického granitu
© Sekyra, Josef | 1970
Stránky: 1 2 3 4 5