Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotografie: stát: Antarktida

Barva snímku: vše | barevný | černobílý
Hlavní motiv: Nerozhoduje | lokalita | geologický jev | hornina | minerál | zkamenělina | krajina | společenská událost | osoba | technický prvek
Řazení: rok | ID snímku
Stránky: 1 2 3 4 5

Belgicko-holandská stanice Roi Baudouin
© Sekyra, Josef | 1970

Ohromné "eisbergy"
© Sekyra, Josef | 1967

Tuleň
© Sekyra, Josef | 1970

Z terénního výzkumu
© Sekyra, Josef | 1970

Na lokalitě, výchoz
© Sekyra, Josef | 1970

Letecký snímek horských štítů
© Sekyra, Josef | 1970

Výchozy na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1970

Miskovitý mikroreliéf na povrchu sněhových plání
© Sekyra, Josef | 1967

Čelo ledovce - Taylorovo údolí
© Anon, | 1967

Převěje při trogových stěnách
© Sekyra, Josef | 1967

Charakter krajiny
© Sekyra, Josef | 1970

Letecké mapování
© Sekyra, Josef | 1970

Rozpukané "eisbergy"
© Sekyra, Josef | 1967

Selektivní vyvětrávání křemenné žíly
© Sekyra, Josef | 1970

Mohutné převěje u trogových stěn
© Sekyra, Josef | 1970

Pod migmatitozovanými stěnami hory Žilná
© Sekyra, Josef | 1970

Střední část Schirmacherovy oázy
© Sekyra, Josef | 1970

Eratický blok porfyrického granitu
© Sekyra, Josef | 1970

Morion
© Sekyra, Josef | 1970

Migmatitický štít Schwarze Hörner
© Sekyra, Josef | 1970

Sovětská stanice Novolazarecká
© Sekyra, Josef | 1970

Sněhové závěje a zastrugy
© Sekyra, Josef | 1970

Mury, soliflukční terasy, morénové valy
© Sekyra, Josef | 1970

Bazické diferenciáty v charnockitových sériích
© Sekyra, Josef | 1970

Segregační polygonální struktury
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcová puklina - úpatí kontinentálního ledovce
© Sekyra, Josef | 1970

Selektivní vyvětrávání křemené žíly
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcové ohlazy na bloku bazální morény
© Sekyra, Josef | 1970

Struktury v migmatitických sériích
© Sekyra, Josef | 1970

Pobřeží prince Olafa
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcové oblíky - Humboldtovo pohoří
© Sekyra, Josef | 1970

V geologickém táboře
© Sekyra, Josef | 1970

Jižní okraj Sör Rondane
© Sekyra, Josef | 1970

Loď "Terra Nova"
© Anon, | 1911

McMurdova zátoka
© Anon, |

Kontinentální ledovec a nunatak
© Sekyra, Josef | 1969

Antarktida
© Sekyra, Josef | 1970

Sör Rondane
© Sekyra, Josef | 1969

Okolí stanice Novolazarevská
© Sekyra, Josef | 1969

Základna Mládežnická
© Sekyra, Josef | 1969

Vova Bardin
© Sekyra, Josef | 1969

Antarktida
© Sekyra, Josef | 1970

Provizórní aerodrom pro Herkules
© Sekyra, Josef | 1970

Psí spřežení
© Sekyra, Josef | 1969

Pod srázy Mt. Achernat (2691m) a Lewis Cliff
© Sekyra, Josef | 1970

JV stěna Mt. Gran
© Sekyra, Josef | 1970

V trogové stěně
© Sekyra, Josef | 1969

Poslední nakládání
© Sekyra, Josef | 1967

Porfyrický syenit z charnockitové série
© Sekyra, Josef | 1969

Antarktida
© Sekyra, Josef | 1970
Stránky: 1 2 3 4 5