Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotografie: úkol: Naplnění dílčích cílů „Návrhu koncepce dalšího rozvoje skladů hmotné a písemné dokumentace ČGS“ – reskartace a nové uložení lokalitních paleontologických sběrů a sanace kolekce J. Sekyry v Lužné u Rakovníka – II fáze

Barva snímku: vše | barevný | černobílý
Hlavní motiv: Nerozhoduje | lokalita | geologický jev | hornina | minerál | zkamenělina | krajina | společenská událost | osoba | technický prvek
Řazení: rok | ID snímku
Stránky: 1 2 3

Jižní oceán
© Sekyra, Josef | 1967

20 metrová stěna čela kontinentálního ledovce
© Sekyra, Josef | 1967

Rozpadlý blok granulitu
© Sekyra, Josef | 1967

Rozpukané "eisbergy"
© Sekyra, Josef | 1967

Domky na muřích nohách
© Sekyra, Josef | 1967

Ohromné "eisbergy"
© Sekyra, Josef | 1967

Přistávací letecká základna
© Sekyra, Josef | 1967

Na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1967

Pod trogovými stěnami
© Sekyra, Josef | 1967

Miskovitý mikroreliéf na povrchu sněhových plání
© Sekyra, Josef | 1967

Nunatak
© Sekyra, Josef | 1969

Aeroxystové zvětrávání
© Sekyra, Josef | 1969

Z průzkumného letu
© Sekyra, Josef | 1969

Československá vlajka
© Sekyra, Josef | 1969

Nutaky z pyroxenických syenitů
© Sekyra, Josef | 1969

Porfyrický syenit z charnockitové série
© Sekyra, Josef | 1969

V trogové stěně
© Sekyra, Josef | 1969

Psí spřežení
© Sekyra, Josef | 1969

Vova Bardin
© Sekyra, Josef | 1969

Základna Mládežnická
© Sekyra, Josef | 1969

Okolí stanice Novolazarevská
© Sekyra, Josef | 1969

Úlomek horniny
© Sekyra, Josef | 1969

Kontinentální ledovec a nunatak
© Sekyra, Josef | 1969

Úlomek horniny
© Sekyra, Josef | 1969

Sör Rondane
© Sekyra, Josef | 1969

Malaurie, Jean
© Sekyra, Josef | 1970

Okraj základny
© Sekyra, Josef | 1970

úlomek horniny
© Sekyra, Josef | 1970

Letecký snímek horských štítů
© Sekyra, Josef | 1970

Výchozy na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1970

Charakter krajiny
© Sekyra, Josef | 1970

Letecké mapování
© Sekyra, Josef | 1970

Selektivní vyvětrávání křemenné žíly
© Sekyra, Josef | 1970

Mohutné převěje u trogových stěn
© Sekyra, Josef | 1970

Pod migmatitozovanými stěnami hory Žilná
© Sekyra, Josef | 1970

Střední část Schirmacherovy oázy
© Sekyra, Josef | 1970

Eratický blok porfyrického granitu
© Sekyra, Josef | 1970

Morion
© Sekyra, Josef | 1970

Migmatitický štít Schwarze Hörner
© Sekyra, Josef | 1970

Sovětská stanice Novolazarecká
© Sekyra, Josef | 1970

Sněhové závěje a zastrugy
© Sekyra, Josef | 1970

Mury, soliflukční terasy, morénové valy
© Sekyra, Josef | 1970

Bazické diferenciáty v charnockitových sériích
© Sekyra, Josef | 1970

Segregační polygonální struktury
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcová puklina - úpatí kontinentálního ledovce
© Sekyra, Josef | 1970

Selektivní vyvětrávání křemené žíly
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcové ohlazy na bloku bazální morény
© Sekyra, Josef | 1970

Struktury v migmatitických sériích
© Sekyra, Josef | 1970

Pobřeží prince Olafa
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcové oblíky - Humboldtovo pohoří
© Sekyra, Josef | 1970
Stránky: 1 2 3