Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotografie: vlastník práv: Česká geologická služba

Barva snímku: vše | barevný | černobílý
Hlavní motiv: Nerozhoduje | lokalita | geologický jev | hornina | minerál | zkamenělina | krajina | společenská událost | osoba | technický prvek
Řazení: rok | ID snímku

Scott base
© Sekyra, Josef | 1970

Antarktida
© Sekyra, Josef | 1970

Detail systému puklin
© Sekyra, Josef | 1970

Měření na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1970

Trhlina - detail
© Sekyra, Josef | 1970

Pod srázy Mt. Achernat (2691m) a Lewis Cliff
© Sekyra, Josef | 1970

Tulení rodinka
© Sekyra, Josef | 1970

úlomek horniny
© Sekyra, Josef | 1970

Letecké mapování
© Sekyra, Josef | 1970

Malaurie, Jean
© Sekyra, Josef | 1970

Letecký snímek horských štítů
© Sekyra, Josef | 1970

Výchozy na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1970

Charakter krajiny
© Sekyra, Josef | 1970

Okraj základny
© Sekyra, Josef | 1970

Pod migmatitozovanými stěnami hory Žilná
© Sekyra, Josef | 1970

Selektivní vyvětrávání křemené žíly
© Sekyra, Josef | 1970

Jižní okraj Sör Rondane
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcové ohlazy na bloku bazální morény
© Sekyra, Josef | 1970

Selektivní vyvětrávání křemenné žíly
© Sekyra, Josef | 1970

Mohutné převěje u trogových stěn
© Sekyra, Josef | 1970

Střední část Schirmacherovy oázy
© Sekyra, Josef | 1970

Eratický blok porfyrického granitu
© Sekyra, Josef | 1970

Morion
© Sekyra, Josef | 1970

Migmatitický štít Schwarze Hörner
© Sekyra, Josef | 1970

Sovětská stanice Novolazarecká
© Sekyra, Josef | 1970

Sněhové závěje a zastrugy
© Sekyra, Josef | 1970

Mury, soliflukční terasy, morénové valy
© Sekyra, Josef | 1970

Struktury v migmatitických sériích
© Sekyra, Josef | 1970

Bazické diferenciáty v charnockitových sériích
© Sekyra, Josef | 1970

Pobřeží prince Olafa
© Sekyra, Josef | 1970

Segregační polygonální struktury
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcové oblíky - Humboldtovo pohoří
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcová puklina - úpatí kontinentálního ledovce
© Sekyra, Josef | 1970

V geologickém táboře
© Sekyra, Josef | 1970

Křídlůvky
© Zeman, Antonín | 1972

Hodonice
© Zeman, Antonín | 1972

Pískovna Strachotice
© Zeman, Antonín | 1972

Strachotice
© Zeman, Antonín | 1972

Křídlůvky
© Zeman, Antonín | 1972

Valtrovice
© Zeman, Antonín | 1972

Valtrovice
© Zeman, Antonín | 1972

Z. Suchánek a J. Zikmundová
© Prouza, Vladimír | 1974

V. Havlena na exkurzi v Dudinkách
© Prouza, Vladimír | 1974

Radko Tásler při cestě na Slovensko
© Prouza, Vladimír | 1974

Vzorkovnice na vrtu
© Prouza, Vladimír | 1977

Exkurze do Gaarské deprese
© Prouza, Vladimír | 1978

Účastníci exkurze
© Prouza, Vladimír | 1978

Soutěž v rýžování zlata OTAVA 79
© Anon, | 1979

Jan Kořán
© Anon, | 1980

Popis vrtu
© Prouza, Vladimír | 1980