Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]
Filtry záznamů (tyto filtry se aplikují v celé prohlížecí aplikaci)
Téma: glacigenní geologie Odebrat

Fotografie: vlastník práv: Česká geologická služba

Barva snímku: vše | barevný | černobílý
Hlavní motiv: Nerozhoduje | lokalita | geologický jev | hornina | minerál | zkamenělina | krajina | společenská událost | osoba | technický prvek
Řazení: rok | ID snímku
Stránky: 1 2 3 4 5

Ledoborec Ob
© Sekyra, Josef | 1967

Na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1967

Rozpadlý blok granulitu
© Sekyra, Josef | 1967

20 metrová stěna čela kontinentálního ledovce
© Sekyra, Josef | 1967

Malaurie, Jean
© Sekyra, Josef | 1970

Jižní oceán
© Sekyra, Josef | 1967

Okraj základny
© Sekyra, Josef | 1970

Domky na muřích nohách
© Sekyra, Josef | 1967

Pod trogovými stěnami
© Sekyra, Josef | 1967

úlomek horniny
© Sekyra, Josef | 1970

Na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1970

Úlomek horniny
© Sekyra, Josef | 1969

Geomorfologie terénu
© Sekyra, Josef | 1970

Pásový tahač na zamrzlém pobřeží
© Sekyra, Josef | 1970

Stanice South Pole
© Sekyra, Josef | 1970

Psí spřežení v antarktické krajině
© Sekyra, Josef | 1967

Ellsworth Mt. Winson 5140 m
© |

Sněhová bouře na základně
© Sekyra, Josef | 1970

Přistávací letecká základna
© Sekyra, Josef | 1967

Tučňáci
© Sekyra, Josef | 1967

Belgicko-holandská stanice Roi Baudouin
© Sekyra, Josef | 1970

Ohromné "eisbergy"
© Sekyra, Josef | 1967

Tuleň
© Sekyra, Josef | 1970

Z terénního výzkumu
© Sekyra, Josef | 1970

Na lokalitě, výchoz
© Sekyra, Josef | 1970

Letecký snímek horských štítů
© Sekyra, Josef | 1970

Výchozy na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1970

Miskovitý mikroreliéf na povrchu sněhových plání
© Sekyra, Josef | 1967

Čelo ledovce - Taylorovo údolí
© Anon, | 1967

Převěje při trogových stěnách
© Sekyra, Josef | 1967

Charakter krajiny
© Sekyra, Josef | 1970

Letecké mapování
© Sekyra, Josef | 1970

Rozpukané "eisbergy"
© Sekyra, Josef | 1967

Selektivní vyvětrávání křemenné žíly
© Sekyra, Josef | 1970

Mohutné převěje u trogových stěn
© Sekyra, Josef | 1970

Pod migmatitozovanými stěnami hory Žilná
© Sekyra, Josef | 1970

Střední část Schirmacherovy oázy
© Sekyra, Josef | 1970

Eratický blok porfyrického granitu
© Sekyra, Josef | 1970

Migmatitický štít Schwarze Hörner
© Sekyra, Josef | 1970

Sovětská stanice Novolazarecká
© Sekyra, Josef | 1970

Sněhové závěje a zastrugy
© Sekyra, Josef | 1970

Mury, soliflukční terasy, morénové valy
© Sekyra, Josef | 1970

Bazické diferenciáty v charnockitových sériích
© Sekyra, Josef | 1970

Segregační polygonální struktury
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcová puklina - úpatí kontinentálního ledovce
© Sekyra, Josef | 1970

Selektivní vyvětrávání křemené žíly
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcové ohlazy na bloku bazální morény
© Sekyra, Josef | 1970

Struktury v migmatitických sériích
© Sekyra, Josef | 1970

Pobřeží prince Olafa
© Sekyra, Josef | 1970

Ledovcové oblíky - Humboldtovo pohoří
© Sekyra, Josef | 1970
Stránky: 1 2 3 4 5