Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Stavba přehrady Lipno

Počet fotografií: 55 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1 2
Podvozek obrovského nákladního výtahu, který bude dopravovat do podzemní hydrocentrály náklady strojů.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Příruby kulových uzávěrů.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Příruby kulových uzávěrů.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Podzemní hydrocentrála, pohled k severu.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Geologie dna podzemní hydrocentrály bloku č.I. byla již pohřbena základy turbíny.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Spodní část severní stěny podzemní hydrocentrály.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Současný stav výstavby vodního díla na povrchu.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pootevřený kulový uzávěr.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Levý kulový uzávěr před montáží.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Montáž turbíny v podzemní hydrocentrále.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Základ levého generátoru a turbíny v podzemní hydrocentrále (blok I).
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Přehrada Lipno, pohled šikmo proti vodě z levého břehu.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pohled od přehrady do prostoru vzdutí.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Současná situace vyrovnávací přehrady.
Foto: Červený, Bohumil, 1958
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Zasněžené panorama vzdutí, sidliště i přehrady.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Zasněžené panorama vzdutí, sidliště i přehrady.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Obrovský rotor podzemní hydrocentrály před navinutím.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Obrovský rotor připravený k navinutí v podzemní hydrocentrále.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Přemostění náspu přehrazující chobot vzdutí přehrady Lipno při ústí potoka Olšiny (spojuje rozdělenou obec).
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Populární meandr Srdce Vltavy, jenž zmizí po vzdutí Lipenského vodního díla.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Silniční násep, jenž překlene zátoku do ústí potoka Olšiny, která vznikne napuštěním vodního díla Lipno. Pohled od Z k V.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Typická postava pracovníka na vodním díle Lipno - kompresorista.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pohled z odpadního tunelu vodního díla Lipno na jeho vyústění do budoucího vzdutí vyrovnávací přehrady u Vyššího Brodu.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Starobylý kostelík v obci, který je nutno zbořit, neboť vzdutá hladina jezera v.d.Lipno by ohrozila jeho základy. V popředí, v místě rumiště stával ještě nedávno jeden z posledních pranýřů.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Starobylý kostelík v obci odsouzený ke zboření s ohledem na ohrožení základů vzdutou hladinou jezera v.d.Lipno,počáteční stadium demolice.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Spodní část obce nutno zbořiti - bude zasažena vzdutím hladiny v.d.Lipno.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Boření dolní části obce, která bude zatopena vodním dílem Lipno.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Boření dolní části obce, která bude zatopena vodním dílem Lipno. V průhledu v pozadí Plechý (Plöckenstein).
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Boření dolní části obce, která bude zatopena vodním dílem Lipno.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pohled z levobřežní strany hráze vodního díla Lipno západním směrem na jezero. Vpředu stavidla vtokového objektu, v pozadí vlevo Vítkův Kámen.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pohled z levobřežní strany hráze vodního díla Lipno západním směrem na jezero, vpravo věže, které již splnily svůj účel při výlomu šachet a kaverny pro hydrocentrálu.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pohled na vznikající jezero vodního díla Lipno s přístavištěm motorových lodí.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pohled na hráz vodního díla Lipno z 1evého břehu po proudu.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Vojenská brigáda pomáhá vyklízet odpadní tunel, aby mohl být splněn termín zkušebního provozu první turbíny.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pohled na hráz za současného stavu vzdutí před zahájením zkušebního provozu první turbíny. Vlevo část gravitační, vpravo část zemní.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Západně od nádraží Černá-Hůrka bylo nutno přeložit železniční trať, neboť původní (na snímku šikmo rovně do leva) by byla zatopena. Přeložená trať uhýbá do prava.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Příprava pro betonáž odpadního tunelu, pas č.363, pohled na dokončený výlom s lešením po proudu.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Vodní dílo Lipno - částečně již zatopená nádrž, doleva směřuje k Lipnu, vpravo široká hladina ve zmizelém meandru u Dolní Vltavice, v pozadí Vítkův Kámen, vpravo usedlosti v Dolní Vltavici, které budou zachovány
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Vodní dílo Lipno - částečně již zatopená nádrž, doleva směřuje k Lipnu, vpravo široká hladina ve zmizelém meandru u Dolní Vltavice, v pozadí Vítkův Kámen, vpravo usedlosti v Dolní Vltavici, které budou zachovány.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Vodní dílo Lipno - částečně již zatopená nádrž, doleva směřuje k Lipnu, vpravo široká hladina ve zmizelém meandru u Dolní Vltavice, v pozadí Vítkův Kámen, vpravo usedlosti v Dolní Vltavici, které budou zachovány.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Vodní dílo Lipno - částečně již zatopená nádrž, doleva směřuje k Lipnu, vpravo široká hladina ve zmizelém meandru u Dolní Vltavice, v pozadí Vítkův Kámen, vpravo usedlosti v Dolní Vltavici, které budou zachovány.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Snímek toho času plnícího se jezera vodního díla Lipno v místě jeho největší šíře. Levý okraj jezera směřuje k Lipnu v pozadí části č.7034 Vítkův Kámen, vpravo Rakousko a šumavský masiv s Plechým (Plöckenstein).
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Snímek toho času plnícího se jezera vodního díla Lipno v místě jeho největší šíře. Levý okraj jezera směřuje k Lipnu v pozadí části č.7034 Vítkův Kámen, vpravo Rakousko a šumavský masiv s Plechým (Plöckenstein).
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Prorážení žulového masivu na levém břehu přehrady, aby tudy vedla nová silnice napojená na hráz. Pohled od severu. Uprostřed snímku přehrada, vpravo od ní zdvihadla na uzávěry gravitační části hráze.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Mistr Kocůn, velmi se zaslouživší o provedení výlomu odpadního tunelu vodního díla Lipno.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pohled na jezero ze stanoviště na zemní části hráze: vlevo pravobřežní komunikace s parkovištěm autokarů, vpravo jezero ubíhající zákrutem k jz. v pozadí šumavské předhůří, dále vpravo přístaviště motorových lodí.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pohled na jezero ze stanovišti na zemní části hráze: vlevo pravobřežní komunikace s parkovištěm autokarů, vpravo jezero ubíhající zákrutem k jz. v pozadí šumavské předhůří, dále vpravo přístaviště motorových lodí.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Jezero - část přilehlá k přehradě: pohled na levý břeh se sídlištěm, přístavištěm motorových lodí, do prava s částí přehrady. Záběr pořízen z pravého břehu.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pohled z hřebenu Loučovické hory na vodní dílo Lipno.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pohled na vodní dílo Lipno ze hřebenu Loučovické hory.
Foto: Červený, Bohumil, 1959
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1 2