Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Geologický výzkum Antarktidy - expedice v roce 2009

Počet fotografií: 38 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Česká polární stanice J.G.Mendela Masarykovy univerzity v Brně na ostrově Jamese Rosse. V pozadí ostrov Egg v průlivu Prince Gustava.
Foto: Vodrážka, Radek, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pozice české polární stanice J.G.Mendela na pobřeží průlivu Prince Gustava, v pozadí Antarktický poloostrov, v průlivu ostrovy Red a Egg. Letecký pohled.
Foto: Janoušek, Vojtěch, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Přepravu osob i materiálu na stanici zajišťuje argentinská armáda vrtulníky Bell 212 ze základny Marambio na sousedním ostrově. Tentokrát se to povedlo 31. 12. 2008.
Foto: Mlčoch, Bedřich, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Částečné zprovoznění stanice se podařilo ještě před silvestrovskou půlnocí.
Foto: Vodrážka, Radek, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Plavba podél pobřeží je sice hodně limitována počasím, ale každopádně umožňuje zřizování kempů a práci ve vzdálenějších oblastech ostrova.
Foto: Vodrážka, Radek, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stickle Ridge. Jedna z nejvýraznějších dominant severní části ostrova. Poloha žlutých tufů odděluje dvě vulkanické vulkanické sekvence. Povrch spodní sekvence, datované na 5,8 Ma je zarovnaný ledovcem, stáří svrchní sekvence bylo určeno na 3,6 Ma
Foto: Mlčoch, Bedřich, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Ve stěnách další dominaty, Cerro Santa Marta je možné rozlišit posloupnost snad nejvíce vulkanických sekvencí severní části ostrova.
Foto: Mlčoch, Bedřich, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Relikt lávového proudu bazaltu na v. hřebenu Cerro Santa Marta, je nabitý poněkud nehorázně velkými vyrostliceni živců a hojné jsou i silně natavené xenolity křídových sedimentů.
Foto: Mlčoch, Bedřich, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Cerro Santa Marta, západní stěna. Výlev bazaltu na struskovité aglomeráty.
Foto: Mlčoch, Bedřich, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Polštářové lávy v Torent Valley
Foto: Mlčoch, Bedřich, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Ledovec na v. straně Lachman Crags.
Foto: Nývlt, Daniel, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Jezera při úpatí ledovce v. od Lachman Crags.
Foto: Mlčoch, Bedřich, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Před sněhovou bouří se nám letos pokaždé podařilo včas vrátit na stanici.
Foto: Mlčoch, Bedřich, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Ne po každé sněhové bouři měl čerstvý sníh takovou kvalitu.
Foto: Mlčoch, Bedřich, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Společný česko-argentinský u jezera Monolith Lake.
Foto: Lirio, J.M., 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Jídelní stan.
Foto: Vodrážka, Radek, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Křídové sedimenty zpracovávají pro společnou mapu ostrova geologové z Agentinského antarktického Institutu.
Foto: Nývlt, Daniel, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Umístění meteorologické stanice na ledovci Whisky Glacier.
Foto: Lirio, J.M., 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Zátoka Brandy Bay. Likvidujeme poslední kemp a vracíme se na základnu.
Foto: Mlčoch, Bedřich, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Výprava v nejsilnější sestavě uprostřed sezóny.
Foto: Vodrážka, Radek, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Antarktický polostrov naproti ostrovu Jamese Rosse. Pohoří Mt. Reese, kde působila v únoru druhá skupina geologů ČGS, vysazená helikoptérami z argentinské základny Marambio. V popředí Pitt Point a průliv Prince Gustava.
Foto: Venera, Zdeněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Tábor při úpatí Mt. Reese.
Foto: Soejono, Igor, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Dokumentace žil ve formaci Trinity Peninsula Group.
Foto: Soejono, Igor, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na tůře v pohoří Mt. Reese.
Foto: Janoušek, Vojtěch, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Kontakt granitů s fylity formace Trinity Peninsula Group.
Foto: Janoušek, Vojtěch, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Dokumentace endokontaktu granitové intruze.
Foto: Venera, Zdeněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Žíly ryolitu, prorážející fylity Trinity Peninsula Group v bízkosti tábora.
Foto: Janoušek, Vojtěch, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Zvrat počasí.
Foto: Venera, Zdeněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pak bylo ještě hůř.
Foto: Venera, Zdeněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Návrat.
Foto: Venera, Zdeněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
D. Nývlt a Z. Engel při instalaci měrných tyčí na ledovci Davis Dome.
Foto: Mlčoch, Bedřich, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Paleontologická lokalita nedaleko sedla Crame Col
Foto: Engel, Zbyněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
R. Vodrážka s nalezeným fosilizovaným kmenem na ostrově Seymour
Foto: Engel, Zbyněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Glaciální reliéf západní části ostrova Vega
Foto: Engel, Zbyněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Hyaloklastické brekcie ve východní stěně hřbetu Lachmann Crags
Foto: Engel, Zbyněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Termokrasové jezero nad ústím údolí Solorina, v pozadí zaledněná západní část ostrova Vega
Foto: Engel, Zbyněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pit Point a přilehlá část Antarktického poloostrova
Foto: Engel, Zbyněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Dejekční kužel pod severním úpatím plošiny Bibby, v pozadí Red Island a Antarktický poloostrov.
Foto: Engel, Zbyněk, 2009
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1