Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Ordovik v okolí Berouna

Exkurze byla zaměřena na ordovik v okolí Berouna. První zastávkou byly Chrustenice - "Chrustenická šachta", kde se nachází železnorudný důl, který využíval sedimentární rudy nučického rudního obzoru ve vinických břidlicích. Kromě prohlídky zpřístupněného dolu je možné najít i charekteristické zkameněliny v břidlicích před ústím štol. Další zastávkou byla lokalita "Zahořanský stratotyp" (PP) se sběratelskými jámami od dob J. Barranda. Jsou zde výchozy zahořanského souvrství a v suti lze nalézt hojné zkameněliny. Poslední zastávkou byl zářez dálnice u Levína s odkryvy břidlic králodvorského souvrství ukazující poslední teplomilnou faunu před globálním ochlazením na konci ordoviku.

Počet fotografií: 11 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Exkurzi zaměřenou na ordovik v okolí Berouna vedl Dr. Miroslav Bubík z České geologické služby.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Dr. Miroslav Bubík z České geologické služby seznámil účastníky exkurze z geologickou minulostí okolní krajiny.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Lokality na exkurzní trase byly bohatými nalezišti zkamenělin.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Se správným určením nalezených vzorků posléze sběratelům pomáhal Dr. Bubík z ČGS.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Účastníci exkurze u Levína s odkryvy břidlic králodvorského souvrství.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Účastníci exkurze u Levína s odkryvy břidlic králodvorského souvrství ukazující poslední teplomilnou faunu před globálním ochlazením na konci ordoviku.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Účastníci exkurze u Levína s odkryvy břidlic králodvorského souvrství ukazující poslední teplomilnou faunu před globálním ochlazením na konci ordoviku.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Účastníci exkurze měli ze svých hojných nálezů zkamenělin velkou radost.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Soustředění a neúnavnost účastníků exkurze byly odměněny hojnými nálezy zkamenělin.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Při dobývání zkamenělin přišlo na řadu i geologické náčiní.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Jednou z posledních zastávek na exkurzní trase byl lom Velká Amerika.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1