Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Reportáž z aktivity projektu GECON: Letní škola v Národním geoparku Železné hory

Jednou z aktivit česko-polského příhraničního projektu GECON jsou letní školy pro zapojené partnerské organizace a další zájemce z řad veřejnosti, včetně studentů českých i polských vysokých škol. Téma první letní školy - Geologie a moderní technologie - přilákalo na území Národního geoparku Železné hory v týdnu od 20.- 24. 8. 2018 bezmála 40 účastníků z Česka i Polska. Bohatý program letní školy nabídl účastníkům možnost seznámit se například s využitím moderních technologií při geologickém výzkumu, sběru a zpracování dat a jejich následném využití v praxi, ve vzdělávání i v popularizaci věd o Zemi či v geoturismu. Specialisté ČGS prezentovali například práci s dronem, kterou si účastníci mohli sami vyzkoušet, představili řadu užitečných aplikací i tvorbu animací vzniku přírodních útvarů a dalších fenoménů. Cílem projektu GECON je vznik a rozvoj přeshraniční kooperační sítě institucí zabývajících se studiem, ochranou a prezentací geologického bohatství v česko-polském pohraničí, zvýšení intenzity spolupráce a vzájemná výměna zkušeností mezi institucemi.

GECON: Szkoła letnia w Narodowym Geoparku Železné hory
Jednym z działań czesko-polskiego przygranicznego projektu GECON są szkoły letnie, przeznaczone dla organizacji partnerskich oraz innych zainteresowanych osób z szerszego kręgu, włącznie ze studentami czeskich i polskich uczelni. Temat pierwszej szkoły letniej – „Geologia i nowoczesne technologie” – w tygodniu od 20 do 24 sierpnia 2018 przyciągnął do Narodowego Geoparku Železné hory prawie 40 uczestników z Polski i Czech. Bogaty program szkoły letniej zaoferował uczestnikom możliwość zapoznania się np. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przy badaniach geologicznych, zbieraniu i opracowaniu danych oraz ich późniejszym wykorzystaniem w praktyce, w edukacji i popularyzacji nauk o Ziemi czy w geoturystyce. Specjaliści Czeskiej Służby Geologicznej zademonstrowali na przykład pracę z dronem, którą uczestnicy mogli sami wypróbować, pokazali też szereg użytecznych aplikacji oraz sposób tworzenia animacji powstawania formacji przyrodniczych oraz innych fenomenów. Celem projektu GECON jest powstanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się studium, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na polsko-czeskim pograniczu, zwiększenie intensywności współpracy oraz wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami.

Počet fotografií: 22 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
Mgr. Jan Doucek představil Národní geopark Železné hory a seznámil účastníky Letní školy s programem.

Mgr Jan Doucek przedstawił Narodowy Park Železné hory oraz zapoznał uczestników Szkoły Letniej z programem.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Manažerka projektu GECON Renata Franclová účastníkům zrekapitulovala projektové aktivity.

Menadżerka projektu GECON Renata Franclová streściła uczestnikom działania podejmowane w ramach projektu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Jacek Koźma z polské geologické služby seznámil účastníky s rolí instituce v projektu GECON.

Jacek Koźma z Polskiej Służby Geologicznej zapoznał uczestników z rolą instytucji w projekcie GECON.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Robert Tarka z polského Geoparku Przedgórze Sudeckie představil účastníkům aktivity, kterými se geopark do projektu zapojuje.

Robert Tarka z polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie przedstawił uczestnikom działania, za pomocą których geopark włącza się w projekt.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Komentovaná prohlídka Chrudimi s průvodcem Janem Douckem.

Zwiedzanie Chrudimia z przewodnikiem Janem Douckiem.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Komentovaná prohlídka Chrudimi s průvodcem Janem Douckem.

Wykład „Od zbierania danych w terenie do aplikacji mobilnych“, w którym Vladislav Rapprich z Czeskiej Służby Geologicznej skoncentrował się na nowoczesne technologie w geologii i ich wpływ na edukację czy geoturystykę.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Přednáška Od sběru geologických dat v terénu k mobilním aplikacím, ve které se přednášející Vladislav Rapprich z ČGS soustředil na moderní technologie v geologii a jejich dopad do vzdělávání či geoturistiky.

Wykład „Od zbierania danych w terenie do aplikacji mobilnych“, w którym Vladislav Rapprich z Czeskiej Służby Geologicznej skoncentrował się na nowoczesne technologie w geologii i ich wpływ na edukację czy geoturystykę.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Terénní exkurze s prohlídkou Žulové stezky v Horkách u Skutče s průvodcem Janem Douckem.

Wycieczka w terenie ze zwiedzaniem Szlaku Granitowego w miejscowości Horka u Skutče z przewodnikiem Janem Douckem.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Příklady dobré praxe v popularizaci geologie představil Patrik Fiferna z ČGS a účastníci také zhlédli animace geologického vývoje Země a animace s rozšířenou realitou.

Przykłady dobrych praktyk w dziedzinie popularyzacji geologii zaprezentował Patrik Fiferna z Czeskiej Geologicznej Służby. Uczestnicy obejrzeli także animację z geologicznym rozwojem Ziemi oraz animację z rzeczywistością rozszerzoną.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Terénní exkurze na téma Geologie interaktivně a hravě, při které účastníci navštívili lokality Podhůra, Hotel Jezerka u Seče a Bránu do pravěku v Pasíčkách u Chrudimi.

Wycieczka w terenie na temat Geologia interaktywnie i zabawnie, podczas której uczestnicy odwiedzili stanowiska Podhůra, Hotel Jezerka w Seču oraz Bramę do prehistorii w miejscowości Pasíčki pod Chrudimiem.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Terénní exkurze na téma Geologie interaktivně a hravě, při které účastníci navštívili lokality Podhůra, Hotel Jezerka u Seče a Bránu do pravěku v Pasíčkách u Chrudimi.

Wycieczka w terenie na temat Geologia interaktywnie i zabawnie, podczas której uczestnicy odwiedzili stanowiska Podhůra, Hotel Jezerka w Seču oraz Bramę do prehistorii w miejscowości Pasíčki pod Chrudimiem.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Terénní exkurze na téma Geologie interaktivně a hravě, při které účastníci navštívili lokality Podhůra, Hotel Jezerka u Seče a Bránu do pravěku v Pasíčkách u Chrudimi.

Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Terénní exkurze na téma Geologie interaktivně a hravě, při které účastníci navštívili lokality Podhůra, Hotel Jezerka u Seče a Bránu do pravěku v Pasíčkách u Chrudimi.

Wycieczka w terenie na temat Geologia interaktywnie i zabawnie, podczas której uczestnicy odwiedzili stanowiska Podhůra, Hotel Jezerka w Seču oraz Bramę do prehistorii w miejscowości Pasíčki pod Chrudimiem.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Specialisté ČGS Zita Bukovská a Ondřej Švagera připravili terénní prezentaci s názvem Od terénních dat k 3D modelům a vizualizacím. Účastníci se dozvěděli, jak probíhá digitální geologické mapování a dokumentace, tvorba 3D objektů pomocí fotogrammetrie a jak se využívají bezpilotní letecké prostředky v geologii. Sami si mohli pilotování dronu vyzkoušet.

Specjaliści Czeskiej Służby Geologicznej Zita Bukovská i Ondřej Švagera przygotowali prezentację terenową pod nazwą „Od danych terenowych do modeli 3D i wizualizacji”. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przebiega digitalne mapowanie geologiczne i dokumentacja, tworzenie obiektów 3D za pomocą fotogrametrii i jak w geologii wykorzystuje się bezpilotowe środki latające. Sami mogli wypróbować pilotowanie dronu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Specialisté ČGS Zita Bukovská a Ondřej Švagera připravili terénní prezentaci s názvem Od terénních dat k 3D modelům a vizualizacím. Účastníci se dozvěděli, jak probíhá digitální geologické mapování a dokumentace, tvorba 3D objektů pomocí fotogrammetrie a jak se využívají bezpilotní letecké prostředky v geologii. Sami si mohli pilotování dronu vyzkoušet.

Specjaliści Czeskiej Służby Geologicznej Zita Bukovská i Ondřej Švagera przygotowali prezentację terenową pod nazwą „Od danych terenowych do modeli 3D i wizualizacji”. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przebiega digitalne mapowanie geologiczne i dokumentacja, tworzenie obiektów 3D za pomocą fotogrametrii i jak w geologii wykorzystuje się bezpilotowe środki latające. Sami mogli wypróbować pilotowanie dronu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Specialisté ČGS Zita Bukovská a Ondřej Švagera připravili terénní prezentaci s názvem Od terénních dat k 3D modelům a vizualizacím. Účastníci se dozvěděli, jak probíhá digitální geologické mapování a dokumentace, tvorba 3D objektů pomocí fotogrammetrie a jak se využívají bezpilotní letecké prostředky v geologii. Sami si mohli pilotování dronu vyzkoušet.

Specjaliści Czeskiej Służby Geologicznej Zita Bukovská i Ondřej Švagera przygotowali prezentację terenową pod nazwą „Od danych terenowych do modeli 3D i wizualizacji”. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przebiega digitalne mapowanie geologiczne i dokumentacja, tworzenie obiektów 3D za pomocą fotogrametrii i jak w geologii wykorzystuje się bezpilotowe środki latające. Sami mogli wypróbować pilotowanie dronu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Specialisté ČGS Zita Bukovská a Ondřej Švagera připravili terénní prezentaci s názvem Od terénních dat k 3D modelům a vizualizacím. Účastníci se dozvěděli, jak probíhá digitální geologické mapování a dokumentace, tvorba 3D objektů pomocí fotogrammetrie a jak se využívají bezpilotní letecké prostředky v geologii. Sami si mohli pilotování dronu vyzkoušet.

Specjaliści Czeskiej Służby Geologicznej Zita Bukovská i Ondřej Švagera przygotowali prezentację terenową pod nazwą „Od danych terenowych do modeli 3D i wizualizacji”. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przebiega digitalne mapowanie geologiczne i dokumentacja, tworzenie obiektów 3D za pomocą fotogrametrii i jak w geologii wykorzystuje się bezpilotowe środki latające. Sami mogli wypróbować pilotowanie dronu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Specialisté ČGS Zita Bukovská a Ondřej Švagera připravili terénní prezentaci s názvem Od terénních dat k 3D modelům a vizualizacím. Účastníci se dozvěděli, jak probíhá digitální geologické mapování a dokumentace, tvorba 3D objektů pomocí fotogrammetrie a jak se využívají bezpilotní letecké prostředky v geologii. Sami si mohli pilotování dronu vyzkoušet.

Specjaliści Czeskiej Służby Geologicznej Zita Bukovská i Ondřej Švagera przygotowali prezentację terenową pod nazwą „Od danych terenowych do modeli 3D i wizualizacji”. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przebiega digitalne mapowanie geologiczne i dokumentacja, tworzenie obiektów 3D za pomocą fotogrametrii i jak w geologii wykorzystuje się bezpilotowe środki latające. Sami mogli wypróbować pilotowanie dronu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Specialisté ČGS Zita Bukovská a Ondřej Švagera připravili terénní prezentaci s názvem Od terénních dat k 3D modelům a vizualizacím. Účastníci se dozvěděli, jak probíhá digitální geologické mapování a dokumentace, tvorba 3D objektů pomocí fotogrammetrie a jak se využívají bezpilotní letecké prostředky v geologii. Sami si mohli pilotování dronu vyzkoušet.

Specjaliści Czeskiej Służby Geologicznej Zita Bukovská i Ondřej Švagera przygotowali prezentację terenową pod nazwą „Od danych terenowych do modeli 3D i wizualizacji”. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przebiega digitalne mapowanie geologiczne i dokumentacja, tworzenie obiektów 3D za pomocą fotogrametrii i jak w geologii wykorzystuje się bezpilotowe środki latające. Sami mogli wypróbować pilotowanie dronu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Specialisté ČGS Zita Bukovská a Ondřej Švagera připravili terénní prezentaci s názvem Od terénních dat k 3D modelům a vizualizacím. Účastníci se dozvěděli, jak probíhá digitální geologické mapování a dokumentace, tvorba 3D objektů pomocí fotogrammetrie a jak se využívají bezpilotní letecké prostředky v geologii. Sami si mohli pilotování dronu vyzkoušet.

Specjaliści Czeskiej Służby Geologicznej Zita Bukovská i Ondřej Švagera przygotowali prezentację terenową pod nazwą „Od danych terenowych do modeli 3D i wizualizacji”. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przebiega digitalne mapowanie geologiczne i dokumentacja, tworzenie obiektów 3D za pomocą fotogrametrii i jak w geologii wykorzystuje się bezpilotowe środki latające. Sami mogli wypróbować pilotowanie dronu.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Pro účastníky Letní školy byla též připravena prohlídka Regionálního muzea v Chrudimi a Muzea loutkářských kultur.

Dla uczestników Szkoły Letniej zostało też przygotowane zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Chrudimiu oraz Muzeum Kultury Lalkarskiej.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Účastníci Letní školy na terénní exkurzi poblíž rozhledny Bára u Chrudimi.

Uczestnicy Szkoły Letniej na wycieczce w terenie w pobliżu wieży widokowej Bára pod Chrudimiem.
Foto: Froňková, Klára, 2018
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1