Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotogalerie: Národní geopark Železné hory, terénní exkurze

Terénní exkurze do Národního geoparku Železné hory se uskutečnila dne 20. 3. 2015. Návštěvníci si prohlédli vybrané lokality geoparku, které doplnil odborným výkladem geolog Mgr. Doucek z NG Železné hory. Důraz byl kladen na utváření zdejší krajiny, význam období paleozoika a na hydrogeologická specifika oblasti.

Počet fotografií: 10 | Zpět na přehled položek: galerie
Stránky: 1
První lokalitou exkurze do NG železné hory byl činný opukový lom v Přibylově s demonstrací prostředí vhodného jako kolektor podzemních vod.
Foto: Fiferna, Patrik, 2015
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Mgr. Jan Doucek z NG Železné hory přibližuje účastníkům exkurze historii vzniku krajiny geoparku.
Foto: Fiferna, Patrik, 2015
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Odborný výklad Mgr. Doucka akcentoval hydrogeologické poměry krajiny Železných hor, proto nemohla chybět ochutnávka zdejší pramenité vody, konkrétně na lokalitě Kapalice.
Foto: Fiferna, Patrik, 2015
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Exkurze v NG Železné hory zahrnovala také prohlídku udržovaných pramenů vody.
Foto: Fiferna, Patrik, 2015
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě Měrný profil Nadymač byla demonstrována problematika velikosti zdrojového území. V Nových Hradech byli dále účastníci seznámeni se znečištěním podzemních vod.
Foto: Fiferna, Patrik, 2015
Otevřít snímek ve fotoarchivu
NG Železné hory je geologicky cenné územím, kde lze společně s geologickými lokalitami a jevy rovněž nalézt zajímavé kulturní a ekologické fenomény, včetně archeologických a historických památek.
Foto: Fiferna, Patrik, 2015
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Navštívena byla dále Střemošická stráň s výhledem na geopark.
Foto: Fiferna, Patrik, 2015
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Na lokalitě u Jenišovic byla diskutována kvalita vodních zdrojů a následovala ochutnávka podzemní vody spolu se sběrem zajímavých horninových vzorků.
Foto: Fiferna, Patrik, 2015
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Mgr. Jan Doucek z NG Železné hory přibližuje hydrogeologická specifika zdejší krajiny a způsob s jejím hospodařením.
Foto: Fiferna, Patrik, 2015
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Poslední lokalitou s ochutnávkou podzmení vody bylo Blansko.
Foto: Fiferna, Patrik, 2015
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1