Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotografie: datum publikování: 21.08.06

Barva snímku: vše | barevný | černobílý
Hlavní motiv: Nerozhoduje | lokalita | geologický jev | hornina | minerál | zkamenělina | krajina | společenská událost | osoba | technický prvek
Řazení: rok | ID snímku
Stránky: 1 2

Cínové doly n.p. (Greisen)
© Hylský, Rudolf | 1946

Báse zlíchovských vápenců
© Hylský, Rudolf | 1949

Erodovaná halda praného písku
© Hylský, Rudolf | 1949

Ložisko kaolinu Kaznějov
© Hylský, Rudolf | 1949

Povrchový důl Kaznějov
© Hylský, Rudolf | 1949

Beroun
© Hylský, Rudolf | 1949

Opuštěné kaolinové ložisko v Horní Bříze
© Hylský, Rudolf | 1949

Zkrasovatělé lochkovské a koněpruské vápence
© Hylský, Rudolf | 1949

Tomáškův lom
© Hylský, Rudolf | 1949

Povrchový důl Kazějov
© Hylský, Rudolf | 1949

Erodovaná stěna nového odklizu
© Hylský, Rudolf | 1949

Císařská rokle, pohled na Srbsko
© Hylský, Rudolf | 1949

Tomáškův lom
© Hylský, Rudolf | 1949

Světec u Bíliny
© Červený, Bohumil | 1952

Světec u Bíliny
© Červený, Bohumil | 1952

Světec u Bíliny
© Červený, Bohumil | 1952

Pohled na Flájský potok proti proudu
© Červený, Bohumil | 1953

Flájský potok u hájovny
© Červený, Bohumil | 1953

Spilitový lom Koterov
© Červený, Bohumil | 1953

Štěnovice
© Červený, Bohumil | 1954

Kaolinový důl Rybnický mlýn záp. od Buškovic
© Červený, Bohumil | 1956

Zasutá stěna provadliny, detail posit.inv.č.5723
© Červený, Bohumil | 1956

Kaolinický důl Rybnický mlýn záp. od Buškovic
© Červený, Bohumil | 1956

Kaolinový důl
© Červený, Bohumil | 1956

Návrší Rubín u Dolánek
© Červený, Bohumil | 1956

Návrší Rubín u Dolánek
© Červený, Bohumil | 1956

Návrší Rubín u Dolánek
© Červený, Bohumil | 1956

Skalní hřbet porfyrické žuly obtékaný potokem.
© Červený, Bohumil | 1958

Přehradní profil Stanovice, pohled po proudu.
© Červený, Bohumil | 1958

Jedno z ramen potoka ve spádovém úseku
© Červený, Bohumil | 1958

Údolí potoka u Stanovického mlýna
© Červený, Bohumil | 1958

Zdrž přehradního profilu Stanovice
© Červený, Bohumil | 1958

Stavba nové silnice
© Červený, Bohumil | 1959

Odolov
© Červený, Bohumil | 1959

Nová Ves
© Červený, Bohumil | 1961

Nová Ves
© Červený, Bohumil | 1961

Prunéřov
© Červený, Bohumil | 1961

Nová Ves
© Červený, Bohumil | 1961

Štolové patro dolu Svornost, žíla Geschieber.
© Červený, Bohumil | 1963

Vrásové deformace v uhelné sloji
© Havlíková, Božena | 1966

Plastické deformace v uhelné sloji
© Havlíková, Božena | 1966

Deformované kvartérní sedimenty
© Havlíková, Božena | 1966

Zvrásněná pleistocenní terasa
© Havlíková, Božena | 1966

Dolní Rychnov
© Havlíková, Božena | 1966

Plastické deformace v uhelné sloji
© Havlíková, Božena | 1966

Pyroklastické žíly v uhelné sloji
© Havlíková, Božena | 1966

Zlom na rozhraní cyprisové serie a uhelné sloje
© Havlíková, Božena | 1966

Vrásové deformace v uhelné sloji
© Havlíková, Božena | 1966

Úklon uhelné sloje
© Havlíková, Božena | 1966

Vrásové deformace v uhelné sloji
© Havlíková, Božena | 1966
Stránky: 1 2