Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Photogallery: Exkurze v přírodním parku Hády a praktický workshop ve Hvězdárně a planetáriu Brno

Browse photos by: gallery | Set as permanent parameter
Page: 1
Lokalita Hády zahrnuje především prostory bývalých vápencových lomů (Džungle, Růženin lom a etážový lom), ale také části přiléhajících okolních chráněných území (NPR Hádecká planinka, PP Velká Velká Klajdovka, PP Kavky).
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Lokalita Hády zahrnuje především prostory bývalých vápencových lomů (Džungle, Růženin lom a etážový lom), ale také části přiléhajících okolních chráněných území (NPR Hádecká planinka, PP Velká Velká Klajdovka, PP Kavky).
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Po ukončení těžby vyvstala otázka dalšího využití těchto prostor tak, aby současně mohly sloužit široké veřejnosti, mohla probíhat revitalizace vytěžených částí území, především však, aby nedošlo k ničení zdejších přírodních hodnot.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Po ukončení těžby vyvstala otázka dalšího využití těchto prostor tak, aby současně mohly sloužit široké veřejnosti, mohla probíhat revitalizace vytěžených částí území, především však, aby nedošlo k ničení zdejších přírodních hodnot.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády se od svého vzniku věnuje managementu lokality (sečení, likvidace invazních rostlin atd.).
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády se od svého vzniku věnuje managementu lokality (sečení, likvidace invazních rostlin atd.).
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády organizuje výukové programy pro školy i odborné exkurze. Snaží se popularizovat zajímavosti území zážitkovým způsobem. Zapojují veřejnost do údržby lokality, při programech pracují děti s lupami a dalekohledy, s interaktivními pomůckami apod.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády začíná se sázením stromků. V upevňování sdělovaných informací prostřednictvím zážitku pomáhá také stádečko lam a oveček spásajících dno lomu Džungle.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Hvězdárna a planetárium Brno je centrum pro popularizaci nejrůznějších věd, především z oblasti neživé přírody. Na prvním místě je samozřejmě astronomie, ale dále je to geologie, chemie, fyzika, matematika, geografie a mnoho další. To vše ve srozumitelné, zábavné a interaktivní podobě.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Hvězdárna a planetárium Brno je centrum pro popularizaci nejrůznějších věd, především z oblasti neživé přírody. Na prvním místě je samozřejmě astronomie, ale dále je to geologie, chemie, fyzika, matematika, geografie a mnoho další. To vše ve srozumitelné, zábavné a interaktivní podobě.
Foto: Fiferna, Patrik, 2014
Otevřít snímek ve fotoarchivu
Page: 1