Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Fotografie: úkol: Naplnění dílčích cílů „Návrhu koncepce dalšího rozvoje skladů hmotné a písemné dokumentace ČGS“ – reskartace a nové uložení lokalitních paleontologických sběrů a sanace kolekce J. Sekyry v Lužné u Rakovníka – II fáze

Barva snímku: vše | barevný | černobílý
Hlavní motiv: Nerozhoduje | lokalita | geologický jev | hornina | minerál | zkamenělina | krajina | společenská událost | osoba | technický prvek
Řazení: rok | ID snímku
Stránky: 1 2 3

Loď "Terra Nova"
© Anon, | 1911

Rozpadlý blok granulitu
© Sekyra, Josef | 1967

Rozpukané "eisbergy"
© Sekyra, Josef | 1967

Miskovitý mikroreliéf na povrchu sněhových plání
© Sekyra, Josef | 1967

Relikty morény
© Sekyra, Josef | 1967

Jižní oceán
© Sekyra, Josef | 1967

Poslední nakládání
© Sekyra, Josef | 1967

Přistávací letecká základna
© Sekyra, Josef | 1967

Na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1967

Pod trogovými stěnami
© Sekyra, Josef | 1967

Domky na muřích nohách
© Sekyra, Josef | 1967

20 metrová stěna čela kontinentálního ledovce
© Sekyra, Josef | 1967

Ohromné "eisbergy"
© Sekyra, Josef | 1967

Československá vlajka
© Sekyra, Josef | 1969

Z průzkumného letu
© Sekyra, Josef | 1969

Aeroxystové zvětrávání
© Sekyra, Josef | 1969

Nunatak
© Sekyra, Josef | 1969

Nutaky z pyroxenických syenitů
© Sekyra, Josef | 1969

Porfyrický syenit z charnockitové série
© Sekyra, Josef | 1969

V trogové stěně
© Sekyra, Josef | 1969

Psí spřežení
© Sekyra, Josef | 1969

Vova Bardin
© Sekyra, Josef | 1969

Základna Mládežnická
© Sekyra, Josef | 1969

Okolí stanice Novolazarevská
© Sekyra, Josef | 1969

Úlomek horniny
© Sekyra, Josef | 1969

Kontinentální ledovec a nunatak
© Sekyra, Josef | 1969

Úlomek horniny
© Sekyra, Josef | 1969

Sör Rondane
© Sekyra, Josef | 1969

Malaurie, Jean
© Sekyra, Josef | 1970

Okraj základny
© Sekyra, Josef | 1970

úlomek horniny
© Sekyra, Josef | 1970

Na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1970

Geomorfologie terénu
© Sekyra, Josef | 1970

Pásový tahač na zamrzlém pobřeží
© Sekyra, Josef | 1970

Stanice South Pole
© Sekyra, Josef | 1970

Sněhová bouře na základně
© Sekyra, Josef | 1970

Tucker Sno-Cat (Snow Cat, Sněžná kočka)
© Sekyra, Josef | 1970

Belgicko-holandská stanice Roi Baudouin
© Sekyra, Josef | 1970

Tuleň
© Sekyra, Josef | 1970

Z terénního výzkumu
© Sekyra, Josef | 1970

Na lokalitě, výchoz
© Sekyra, Josef | 1970

Letecký snímek horských štítů
© Sekyra, Josef | 1970

Výchozy na lokalitě
© Sekyra, Josef | 1970

Charakter krajiny
© Sekyra, Josef | 1970

Letecké mapování
© Sekyra, Josef | 1970

Migmatitický štít Schwarze Hörner
© Sekyra, Josef | 1970

Sovětská stanice Novolazarecká
© Sekyra, Josef | 1970

Sněhové závěje a zastrugy
© Sekyra, Josef | 1970

Mury, soliflukční terasy, morénové valy
© Sekyra, Josef | 1970

Bazické diferenciáty v charnockitových sériích
© Sekyra, Josef | 1970
Stránky: 1 2 3