Uživatel: Nepřihlášen [Přihlásit se]

Licenční podmínky

Používání stránek fotoarchivu včetně snímků se řídí následujícími pravidly:

Autorská práva a podmínky použití snímků z fotoarchivuVeškeré snímky ve fotoarchivu

 • Fotografie je dílo chráněné autorským právem podle autorského zákona.
 • Pro všechny snímky z fotoarchivu ČGS platí následující obecné podmínky:

  Pokud není uvedeno jinak, může být jakákoliv fotografie zpřístupněná ve fotoarchivu využita bez prokazatelného písemného souhlasu vykonavatele majektových autorských práv pouze v rozsahu definovaném v autorském zákoně jako výjimky a omezení práva autorského - tedy tak jak dovoluje zákon autorské dílo užít, aniž by k tomu bylo třeba poskytnutí licence.

  Při tomto užití bez licence nesmí být snímky pocházející z fotoarchivu ČGS nijak upravovány ani nesmí být jakkoliv odstraňovány ochranné či identifikační prvky.

  Pro jakékoliv jiné využití snímku pocházejícího z fotoarchivu ČGS je nutný prokazatelný písemný souhlas (licenční smlouva) vykonavatele majetkových autorských práv, který je opravněn jej k příslušnému snímku vydat.

  Při jakémkoliv užití (pokud není konkrétně ve fotoarchivu uvedeno nebo prokazatelně sjednáno jinak) musí být přímo u snímku z fotoarchivu uveden jeho autor a rok pořízení snímku (pokud je znám) stejně jako uvedení fotoarchivu ČGS jako zdroje snímku.

  Jinými slovy platí ohledně užití snímků následující: nejprve se u všech snímků obecně zakazuje vše, co umožňuje aktuálně platná zákonná úprava zakázat; dále se dovoluje jen to co je ve fotoarchivu ČGS konkrétně uvedeno jinak, nebo na co je oprávněným subjektem vydána prokazatelná licenční smlouva.

 • Vykonavatel majetkových autorských práv je u každého snímku uveden jako vlatník práv ke snímku. Fotoarchiv obsahuje nejen snímky České geologické služby a proto může být vykonavatelem práv u některých snímků jiná organizace či soukromá osoba. Důrazně upozorňujeme, že vykonavatel majetkových autorských práv a autor snímku mohou být rozdílné subjekty!

Snímky České geologické služby

Tento blok se týká jen snímků u nichž je vykonavatelem majetkových autorských práv Česká geologická služba. Tato skutečnost je na stránkách u příslušných snímků uvedena oznámením, že práva ke konkrétnímu snímku vlastní Česká geologická služba. Některé takové snímky jsou také označeny logem České geologické služby. Tyto snímky budou dále označovány jako "snímky České geologické služby"

Tento blok se v žádném případě a za žádných okolností netýká snímků u nichž není vykonavatelem majetkových autorských práv Česká geologická služba.


 • Na snímky České geologické služby se vztaují podmínky pro všechny snímky uvedené výše na této stránce. Snímky České geologické služby je možné využít nad rámec výše uvedených obecných podmínek jen s prokazatelným písemným souhlasem České geologické služby, pokud není dále na této stránce uvedeno jinak.
 • Využití omezeného množství náhledů pro nekomerční učely
  Česká geologická služba umožňuje použit formou zveřejňování, vystavování a sdělování veřejnosti až deset náhledů snímků České geologické služby z fotoarchivu (snímky volně stažitelné z internetové aplikace fotoarchivu označené logem České geologické služby) pro nekomeční účely za následujících podmínek:
  • každá osoba smí takto využít maximálně deset snímků
  • pro jeden účel je takto možné využít maximálně deset snímků (nelze užití rozdělit na více osob)
  • použití snímků nesní být spojené s protiprávním jednáním či s jednáním v rozporu s dobrými mravy, snímky by měly být užity jen k obecně prospěšným nekomerčním účelům
  • u každého z použitých snímků musí být jasně uveden autor a rok pořízení snímku (pokud je znám) a dále i uvedení fotoarchivu České geologické služby jako zdroje snímku.
   • v případě užití způsobem, který umožňuje odkazování na webové stránky na bázi hyperlinku se uvedení provede vložením následujícího html kódu (nebo jeho ekvivalentu v závislosti na použité technologii): Zdroj: <a href="http://www.geology.cz/fotoarchiv">Fotoarchiv - Online archiv geologických fotografií</a>, <a href="http://www.geology.cz/">Česká geologická služba</a>
   • v ostatních případech se uvede slovy "Fotoarchiv České geologické služby", volitelně se může připojit internetová adresa fotoarchivu http://www.geology.cz/fotoarchiv
   Uvedení fotoarchivu jako zdroje snímku může být společné pro více užitých snímků, pokud je umístíte ve skupině a bude jasné, že se zdroj vztahuje ke všem užitým snímkům.
  • Při užití snímků podle těchto podmínek nemusíte žádat Českou geologickou službu o poskytnutí licence. Budeme však rádi pokud nám použití snímků oznámíte - vedeme si evidenci, kde se snímky využívají a čím větší je jejich využití, tím více se může fotoarchiv dále rozvíjet jako služba veřejnosti.
  Takto například můžete bezplatně využít až deset náhledů snímků České geologické služby s logem ČGS z fotoarchivu pro nekomerční účely například na webových stránkách, v tištěných materiálech, v rámci nějaké výstavky a podobně. Následující příklad demonstruje použití snímků z fotoarchivu na webové stránce, tak aby použití odpovídalo výše uvedeným podmínkám.

  Pokud chcete licenci nad rámec těchto podmínek (například máte zájem využít větší počet snímků) tak neváhejte a napište nám jak a kde byste rádi snímky využili.